NYHETER

A-kassan stöps om – fler ska omfattas

"A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter", säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Regeringen föreslår en ny arbetslöshetsförsäkring som ska omfatta fler än i dag men där ersättningen tydligare trappas ned.

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår en ny arbetslöshetsförsäkring som ska omfatta fler än i dag men där ersättningen tydligare trappas ned.

– A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

Regeringen är klar med ett lagförslag om en ny arbetslöshetsförsäkringslag.

– Dagens a-kassa behöver reformeras för att bland annat få en tydligare arbetslinje, säger Johan Pehrson.

Regeringen anser att nuvarande arbetslöshetsförsäkring är omodern och krånglig och behöver anpassas till dagens arbetsmarknad.

Pehrson anser också att nuvarande regelverk i praktiken innebär att man år efter år kan behålla en ganska hög ersättning och att incitamenten till att söka nya jobb blir för svaga.

Med det nya förslaget kommer ersättningen att vara högre i början för att sedan successivt trappas ner för att öka drivkraften för att söka nytt jobb.

Från ersättningsdag 101 trappas nivåerna ned med tio procentenheter och med ytterligare 5 procentenheter efter ersättningsdag 201.

Efter 300 ersättningsdagar finns möjligheten att få aktivitetsstöd om arbetslösheten fortsätter. Men även aktivitetsstödet ska trappas ned med fem procentenheter var hundrade dag.

Själva ersättningsnivån bestäms, enligt förslaget, utifrån hur länge man varit medlem i en a-kassa.

Med den nya lagen ska det bli lättare för personer med en svagare förankring på arbetsmarknaden att kunna kvalificera sig för a-kassa. Samtidigt blir a-kassan mer differentierad.

Den stora skillnaden jämfört med i dag blir att rätten till arbetslöshetsersättning baseras på inkomst i stället för arbetad tid.

Antalet månader med en förvärvsinkomst motsvarande 11 000 kronor eller mer under en ramtid på tolv månader bestämmer ersättningsperiodens längd. Har man haft den inkomsten i minst fyra månader ger det 100 ersättningsdagar, minst åtta månader ger 200 ersättningsdagar och minst 11 månader ger 300 ersättningsdagar.

I dagens försäkring gäller 300 ersättningsdagar för alla som har rätt till arbetslöshetsersättning.

Trots att fler personer ska kunna omfattas av a-kassan, så bedöms kostnaden för staten bli ungefär densamma, vilket beror på att ersättningen kommer att trappas av.

Regeringen räknar med att de nya reglerna ska kunna börja gälla från oktober 2025.