Arbetsdomstolen

AD: Chefen fälls för sexuella trakasserier på julfesten

DOM. Energibolagets julfest slutade i domstolen efter att en ung kvinna anklagade företagets vd för att ha trakasserat henne sexuellt. Arbetsdomstolen ger kvinnan rätt och hon får 50 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Publicerad

Det var den unga kvinnans första julfest i december 2015. Det serverades öl redan på kontoret och efter det fortsatte festen med en middag och vin på en restaurang och senare på en bar. En ung kvinna anklagade företagets vd för att ha trakasserat henne sexuellt på baren. Vd:n nekade.

Diskrimineringsombudsmannen:

Företagets vd trakasserade kvinnan sexuellt på julfesten. Vd:n lade sin hand på kvinnans lår vid ett tillfälle, på insidan av hennes lår och förde upp den mot hennes underliv vid ett annat tillfälle och tog henne på stjärten. Kvinnan visade med gester och kroppsspråk att det inte var okej och att hon var besvärad. Kvinnan sade senare upp sig från sitt jobb eftersom hon mådde så dåligt efter trakasserierna. Hon gjorde också en polisanmälan mot vd:n.

Läs också - På plats i AD:

Företaget ska betala kvinnan 75 000 kronor i diskrimineringsersättning. Arbetsdomstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen avseende vissa frågor om beviskrav och bevisbörda i målet.

Bolaget:

Vd:n trakasserade inte kvinnan. Om han rörde vid kvinnan under kvällen var det av misstag och han hade inget uppsåt att trakassera henne. Kvinnan markerade inte mot vd:n att han betedde sig olämpligt under kvällen.

Polisanmälan, som kvinnan gjorde, ledde inte till åtal.

Arbetsdomstolen:

Ord står mot ord om vad som hände på julfesten. Kvinnans berättelse är klar och relativt detaljrik, medan vd:ns berättelse är kortfattad och knapphändig. Kvinnans berättelse får ett visst stöd av flera vittnen och motsägs inte heller av svarandes vittnen. Genom den muntliga bevisningen är det visat att vd:n trakasserat kvinnan sexuellt.

Domslut

Företaget ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan och ombudsmannens rättegångskostnader om 67 198 kronor.

AD avslår DO:s begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen med hänsyn till Arbetsdomstolens bedömning i målet.