Nyheter

Alla parter nöjda med nya beredskapsavtalet

Kommunal framhåller att förbundet genom det nya Rib-avtalet fått igenom en trettioprocentig höjning för den som tar en extra beredskap utöver sin ordinarie. Något som motsvarar 1475 kronor extra varje vecka. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Deltidsbrandmännen har fått nytt kollektivavtal för räddningstjänst i beredskap. SKL och Sobona har slutit avtal med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund, BRF. Avtalet berör cirka 10 000 deltidsanställda  beredskapsbrandmän.

Publicerad

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund skriver i ett uttalande:

”Till slut lyssnade arbetsgivarna på oss. De som ställer upp när Sveriges skogar brinner får nu ett rejält lyft med ersättningar långt över det vanliga på arbetsmarknaden”.

Det tidigare avtalet löper ut imorgon.

Kommunal framhåller att förbundet fått igenom en trettioprocentig höjning för den som tar en extra beredskap utöver sin ordinarie. Något som motsvarar 1475 kronor extra varje vecka.

Det nya avtalet innebär också höjd ersättning för sommarberedskap, högre ersättningar vid längre uttryckningar och en femprocentig höjning av första timmens jobb från november 2020.

Även Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, är nöjd med resultatet av förhandlingarna:

”Vår främsta prioritet har varit att få en lång avtalsperiod för att ge arbetsgivarna förutsättningar att kunna arbeta med en långsiktig strategisk planering. Vi har tecknat ett modernt och stabilt avtal som ger rimliga villkor för beredskapsbrandmännens viktiga uppdrag, säger Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation”.

Han menar att avtalet ska underlätta flexibilitet och individuella anpassningar. Allt för att ge räddningstjänsterna bättre redskap för att lyckas behålla och rekrytera nya medarbetare.

”En större flexibilitet i förläggningen möjliggör för beredskapsbrandmännen att kunna ta beredskap på dagar, kvällar, helger och/eller nätter och inte enbart veckovis. Det ska vara enkelt att kunna kombinera tjänsten som beredskapsbrandman med såväl ordinarie arbete som föräldraskap, studier och fritid” säger Joakim Larsson i ett uttalande.

Brandmännens riksförbund, BRF, skriver att kollektivavtalet tidigare haft brister i skrivningar, men att man nu  fått ordning på några av ”irritationsmomenten”. Som exempel på sådana lösta irritationsmoment tar BRF upp:

* Hur och vem som ska betala körkortsbehörigheter C eller BE

* Övning som innebär resor till och från övningsfält. 

* Betalning vid läkarundersökning och de årliga testerna av den fysiska förmågan.

* Samsyn om vad som gäller vid sjukskrivningar. En god vilja i tidigare avtal har lett till många missförstånd.

Avtalsperioden är på tre år och avtalet gäller från 1 maj 2019 till den 30 april 2022. 

Nya Rib-avtalet

Höjda och nya ersättningar i det nya avtalet (Räddningstjänst i beredskap, RiB 19):

  • Beredskapsersättningen höjs med 2,3 procent, dvs det märke som industriavtalet satt för löneökningar på svensk arbetsmarknad.
  • Den extra ersättningen som betalas ut under sommaren höjs från 35 till 40 procent av beredskapsersättningen per timme.  
  • Det införs ett tillägg med 30 procent av beredskapsersättningen per timme   när arbetstagare tar på sig extra beredskap med kort varsel, t ex hoppar in för sjuk kollega.
  • Ersättningen vid larm höjs under den första timmen från 175 till 180 procent av timlönen från och med 1 november 2020.
  • Det införs en förhöjd larmersättning med 155 procent av timlönen när arbetspasset överstiger 8 timmar. Denna ersättning höjs ytterligare den 1 november 2020, från 155 till 180 procent.
  • Ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i RiB-anställningen betalas ut i ytterligare 60 dagar, totalt 180 dagar.
  • Arbetstagaren får ersättning för tidsåtgången i samband med fysiska tester.

Källa: SKL