Nyheter

Allt färre med i facken

Anders Kjellberg, professor i sociologi.

Allt färre arbetstagare i Sverige är med i ett fackförbund. Och den största minskningen har skett inom LO-förbunden, enligt en ny rapport publicerad av tankesmedjan Arena idé.

Publicerad

Under 2006 var 77 procent av arbetstagarna med i ett fackförbund. Fördelningen mellan arbetare och tjänstemän låg på samma nivå.

Men 2018 har den fackliga organisationsgraden sjunkit till 67 procent, visar rapporten. Och nu är skillnaden mellan arbetare och tjänstemän stor. Bland arbetare är organisationsgraden 59 procent medan den är 72 procent för tjänstemän.

Att organisationsgraden minskat förklaras bland annat med höjningen av avgifterna till a-kassorna och försämringar av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen under 2007 och 2008.

– Tjänstemannasidan kunde återhämta sig. Deras organisationer kan erbjuda en inkomstförsäkring som många LO-anslutna fack inte kan göra, säger rapportförfattaren Anders Kjellberg, professor i sociologi, till Dagens Arena.

Om trenden håller i sig kommer organisationsgraden att sjunka till 63 procent 2023. För arbetare skulle den då ligga på 52 procent och för tjänstemän på 67 procent.

Rapportförfattaren konstaterar dock att den ekonomiska konjunkturen kan ha en påverkan på anslutningsgraden:

”Efter medlemsraset 2007 och 2008, som bland privattjänstemännen var sex procentenheter, ökade fackanslutningen från 63 procent 2008 till 67 procent 2013. Däremot spelade sannolikt högkonjunkturen åren 2017 och 2018 en viss roll för att inte bara arbetarnas utan också tjänstemännens fackliga organisationsgrad sjönk. Det är första gången sedan 2008 som andelen fackligt anslutna tjänstemän minskade, i varje fall om man bortser från en mycket liten nedgång mellan 2010 och 2011 då konjunkturen vände uppåt", skriver Anders Kjellberg.

Läs hela rapporten här.