Nyheter

Ann-Marie Begler: ”Vi konkurrerar med andra myndigheter”

Försäkringskassans nya generaldirektör Ann-Marie Begler vill ha ett gott samarbete med facket.– Som arbetsgivare blir du lite vingklippt om de fackliga organisationerna inte är på plats, säger hon.

Publicerad
Ann-Marie Begler arbetar för att antalet ärenden som rör anställda som missbrukat sina roller på jobbet och använt systemen för privata ändamål ska ner till noll. ”Vi får alltid upp de ärendena i Personalansvarsnämnden”, säger hon. Foto: Jörgen Appelgren
Ann-Marie Begler arbetar för att antalet ärenden som rör anställda som missbrukat sina roller på jobbet och använt systemen för privata ändamål ska ner till noll. ”Vi får alltid upp de ärendena i Personalansvarsnämnden”, säger hon. Foto: Jörgen Appelgren

Ann-Marie Begler har inget eget arbetsrum på Försäkringskassans huvudkontor som ligger vid Telefonplan utanför Stockholms innerstad.

Men i ett av mötesrummen vid generaldirektörens stabs kontors­yta står flera sko-par prydligt uppradade längs ena väggen.

– Jag får ont i fötterna och måste byta ibland, säger Ann-Marie Begler och kastar en snabb blick på raden av skor när hon passerar förbi dem.

Ingen på huvudkontoret har ett eget rum eller egen arbetsplats. Nästan alla flyttar ständigt runt och sitter på olika platser hela tiden.

– Men jag ska erkänna att jag faktiskt haft samma plats sedan jag började i september. Men jag sitter i kontorslandskapet som alla andra. Och det trivs jag med.

Ett drygt halvår har gått sedan hon lämnade posten som generaldirektör på Skolinspektionen för att i stället få samma post på Försäkringskassan med sina runt 14 000 anställda. Försäkringskassan har 89 verksamheter spridda över landet och Ann-Marie Begler gör minst ett besök i någon av dem varje vecka. Hon har räknat ut att det kommer att ta henne två och ett halvt år att hinna besöka alla. Hon vill få in synpunkter och föra diskussioner om verksamheten med de anställda.

Sjukfrånvaron är hög i landet, visar nationell statistik, så även hos Försäkringskassan, som ska vara en expertmyndighet när det gäller sjukfrånvaro. Det är en av de stora frågorna hon just nu diskuterar med de fackliga representanterna.

– Det handlar om att titta på vår egen arbetsmiljö men även på vår rehabiliteringsprocess. Hur vi hjälper den enskilde medarbetaren att komma tillbaka. Arbetsplatser ska må bra. När det är höga sjuktal är det ett uttryck för att något inte är bra, säger Ann-Marie Begler.

Samtidigt är Försäkringskassan inne i en rekryteringsprocess där 500 nya medarbetare ska anställas. Myndigheten har fått 250 miljoner kronor av regeringen till processen, som behövs bland annat på grund av stora pensionsavgångar och just för de höga sjuktalen.

– Vi konkurrerar med andra myndigheter om personal, som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. I vissa regioner i landet är det här en väldigt het arbetsmarknad, säger Ann-Marie Begler.

Ett av hennes stora uppdrag från regeringen är att få ner sjuktalen. Innan arbetsdagen är slut ska hon förbereda två anföranden; ett för ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, om sjuktalen och sjukskrivningarna – och ett för myndighetens försäkringsmedicinska rådgivare.

– Efter det har jag personalansvarsnämnd, säger hon.

Nyligen uppmärksammade medierna hur en anställd på Försäkringskassan gjort 166 otillåtna slagningar på anhöriga i myndighetens it-system. Avdelningen för myndighetsjuridik upptäckte det i höstas och mannen avskedades.

– Vi har alltid de ärendena uppe i vår personalansvarsnämnd. De har minskat otroligt mycket på senare år, så medvetenheten kring detta verkar ha ökat. Men jag vill att antalet går ner till noll, säger Ann-Marie Begler.

Alla nyanställda går igenom en digital säkerhets­utbildning och cheferna inom myndigheten tar regelbundet upp vilka behörighetsregler som gäller.

– Vi jobbar hela tiden med att se över behörigheten så att varje anställd har rätt sådan. Allt det här kokar i grunden ner till hur man ser på sin roll som statstjänsteman.

Ann-Marie Begler menar att det viktiga är att de anställda förstår varför bestämmelserna och behörigheterna finns och vilken roll de har som statstjänstemän.

Försäkringskassan har även en visselblåsarfunktion där anställda kan lämna information om de misstänker oegentligheter. När ett tips kommer in tas det om hand av internutredare, som undersöker om det har substans. Internutredarnas arbete leds av chefen för myndighetsjuridik.

– Regeringen har en tillsynsmyndighet, Inspektionen för socialförsäkring, dit de anställda också kan vända sig och lämna uppgifter. Visselblåsarfunktionen är viktig, säger Ann-Marie Begler.

Som chef har hon alltid jobbat för att skapa en bra dialog med facken. Hon menar att de har ett öra på golvet som hon själv har svårt att ha. Hon har förstått att det på många arbetsplatser är svårt att hitta personer som vill ta på sig den fackliga rollen. Själv tycker hon att man som arbetsgivare blir lite vingklippt utan lokala fackliga representanter.

– Vi har väldigt god samverkan med dem. Det är viktigt för att skapa legitimitet för olika beslut, processer och ställningstaganden, säger Ann-Marie Begler.

Hon har arbetat på högsta chefsnivå inom staten i över 20 år och känner sig hemtam i maktens korridorer. Redan 1995 fick hon sitt första höga chefsjobb som överdirektör på Socialstyrelsen. Sedan dess har hon hunnit vara generaldirektör på Brottsförebyggande rådet, BRÅ, överdirektör på Rikspolisstyrelsen, och generaldirektör för Skolinspektionen.

– Jag är väldigt intresserad av hela välfärdsområdet. Att jag är socionom i grunden har säkert präglat min karriärväg. Det har hela tiden rört sig om att arbeta med utsatta människor på olika sätt. Det är nog det som binder ihop min karriär.

Men att hon en dag skulle sitta som generaldirektör var långt ifrån något självklart från början. Hon har gjort sin klassresa, som hon känner sig stolt över. Ann-Marie Begler växte upp i Farsta, som då var ett utsatt område. Pappa var sjöman och mamma kontorist och diskussionerna hemma vid köksbordet var ofta livliga. Under hela uppväxten kände hon ett stort stöd från föräldrarna att våga tro på sig själv och söka sig vidare till högskolan.

– Att jag växte upp i ett utanförskapsområde gjorde nog att det blev viktigt för mig att alla i samhället ska få lika chanser. Att det ska vara rättvist. Jag fick själv möjlighet att plugga och göra en fin yrkeskarriär. Det är något jag är väldigt tacksam för, säger Ann-Marie Begler.

100 generaldirektörer

Namn: Ann-Marie Begler.

Ålder: 61 år.

Intressen: Träning, umgås med vänner och familj och går på bio och teater när det passar. ”Jag äter, sover och tränar för att orka med mitt uppdrag.”

Familj: Sambo och två barn och deras familjer.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Senaste lästa bok: Håller på med en ljudbok som jag startade på gymmet i morse, det är Jens Lapidus senaste roman, jag gillar deckare.

Senast sedda film: En man som heter Ove, mycket mer rörande än boken. Fin film.

Det finns cirka 200 myndighetschefer som är visstidsanställda.

Hälften av dem är general­direktörer.

21 är landshövdingar.

35 är rektorer för statliga verk och högskolor.

17 har unika titlar, som överbefälhavaren och rikspolischefen.

Bland de övriga finns cheferna för de statliga museerna.