Avtalsrörelsen

Ännu ingen lösning i kyrkans avtalsrörelse

Läget i avtalsrörelsen för prästerna är fortfarande låst mellan fackförbundet Kyrkans akademikerförbund och arbetsgivarna. Däremot är förhandlingarna med Vision fortfarande igång. Nu framkommer det att ordföranden för arbetsgivarorganisationen också har ett tungt uppdrag i Vision.

Publicerad

För två månader sedan lämnade kyrkans arbetsgivare förhandlingsbordet med Kyrkans akademikerförbund, KyrkA. Den infekterade frågan om prästernas arbetstider har lett till att prästernas fack har hamnat ute i kylan.

Samtidigt som Svenska kyrkans arbetsgivarförbund, Skao, vägrar att sitta vid förhandlingsbordet med prästernas fack håller de på att göra upp om prästerna villkor med Vision. Medan Kyrkans akademikerförbund organiserar flera tusen präster har Vision några hundra i sina medlemsled.

– På grund av det känsliga läget kommenterar vi inte just nu, säger Anneli Albertsson, kommunikatör på Skao.

Nu visar det sig att Jösta Claeson, ordförande för arbetsgivarna i Skao, också har ett tungt fackligt uppdrag i Vision. Han blev för tre månader sedan invald i styrelsen för Visions avdelning Stockholms stad, som är förbundets tredje största avdelningen i landet och därmed en av de tyngsta avdelningarna i förbundet.

Via sms säger han:

– Jag upplever inte att det föreligger något jäv eller att intressekonflikt uppstått. Jag har prövat frågan med mina uppdragsgivare som inte har något att invända.

Medan förhandlingarna mellan Skao och Kyrkans akademikerförbund ligger på is fortsätter arbetsgivarna överläggningarna med Vision. Förhandlingarna om arbetstidsfrågan ska vara klara innan årsskiftet.

– Vad jag kan säga nu är att vi pratar med varandra, säger Karl Lundberg, biträdande förhandlingschef i Vision.

Han bekräftar att de mellan 300 och 400 präster som förbundet organiserar inkluderas i dessa förhandlingar.

– Prästernas villkor behöver regleras i särskild ordning. Vi förhandlar även prästernas villkor för våra medlemmar som är präster.

Kommer inte ert kollektivavtal omfatta alla anställda präster inom svenska kyrkan?

– Vi tecknar avtal för våra medlemmar. Det kommer gälla våra präster i så fall.

Kan det finnas två parallella avtal med olika villkor för prästerna?

– Ja, absolut. Det får arbetsgivaren lösa. Vi måste teckna avtal för våra medlemmar.

Arbetsgivarna vill i årets förhandlingar införa årsarbetstid och har även krävt att ersättningarna för övertid och OB slopas. Senare har man mildrat kravet med förklaringen att detta är ett utgångsbud i förhandlingarna.

Kyrkans akademikerförbund vill behålla nuvarande arbetstidsregler som bland annat ger rätt till 15 extra fridagar för de lätthelger (helgdag som infaller på vanlig veckodag) som präster arbetar.

–– Det är vår förhoppning att vi får ett nytt avtal. Vi sitter lugnt i båten tills något händer, sa Vibeke Hammarström, Kyrkans Akademikerförbund, när förhandlingarna sprack för två månader sedan.

Om arbetsgivarna gör upp med Vision om prästernas arbetstider få Kyrkans akademikerförbund mycket svårt att ta strid för andra regler. Det först tecknade kollektivavtalet reglerar villkoren för området. Enligt medbestämmandelagen får ett fack inte vidta stridsåtgärder i syfte att undantränga ett annat förbundet avtal.