nyheter

Antalet utstationerade ökade förra året 

Byggbranschen är den bransch som har flest utstationerade i Sverige. Drygt 32 000 arbetstagare eller 43 procent av alla utstationerade, enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport.

Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året, uppger myndigheten. Två tredjedelar av dem jobbade inom bygg- eller tillverkningsindustrin.

Publicerad

Anställda som på uppdrag av utländska arbetsgivare skickas till Sverige för att jobba här en begränsad tid ska anmälas till Arbetsmiljöverket som utstationerad arbetskraft. När pandemin slog till 2020 minskade antalet utstationerade till cirka 40 000 personer. Sedan dess har siffran ökat varje år och den trenden fortsatte även 2023. Över 74 000 personer anmäldes förra året. Det är cirka 4 000 fler än 2022. Det framkommer i en rapport från Arbetsmiljöverket. 

− Vi på Arbetsmiljöverket har blivit bättre på att kontrollera och ställa frågor om utstationering, vilket kan ha lett till en ökad anmälningsbenägenhet. Dessutom ser vi ett ökat behov av framför allt kvalificerad arbetskraft, till exempel inom de stora industrisatsningarna i norra Sverige, kommenterar Robert Scarlini, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll.

En av de branscher där antalet utstationerade ökade mest var tillverkningsindustrin. Cirka 25 procent av alla utstationerade förra året arbetade inom tillverkningsindustrin och ökningen var tydlig inom kvalificerad arbetskraft.

Byggindustrin var återigen den bransch som hade klart flest utstationerade arbetstagare, omkring 32 500 förra året, vilket innebär nästan 45 procent av alla utstationerade. Det är dock en minskning med knappt 1 000 arbetstagare jämfört med 2022.

− Det hänger sannolikt ihop med konjunkturläget och minskat bostadsbyggande. Minskningen är dock inte så stor som vi hade trott, vilket bland annat beror på en ökning av kvalificerad arbetskraft som kanske snarare arbetar med att bygga infrastruktur än bostäder, säger Robert Scarlini.

Polen var precis som 2022 det land som anmälde flest utstationerade förra året, omkring 12 000. Därefter kom Tyskland, Litauen, Thailand och Indien. För första gången sedan registret upprättades 2013 minskade antalet arbetstagare som skickades från Litauen, något som sannolikt beror på minskad efterfrågan i byggbranschen. 

Länder som skickat flest utstationerade arbetstagare till Sverige:

Land Antal arbetstagare Andel i procent
Polen12 15316,4
Tyskland11 35815,3
Litauen9 46912,7
Thailand5 0496,8
Indien4 8816,6

Branscher med flest utstationerade arbetstagare under året:

Bransch Antal arbetstagare Andel i procent
Byggverksamhet32 57343
Tillverkning18 70625
Informations och kommunikationsverksamhet6 3918,5
Jordbruk, skogsbruk och fiske5 6097,5
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik4 2695,5