Avtalsrörelsen

Arbetsgivarkänga till Transport: Ni har redan fått 46 år på er

Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Transport önskar mer tid för att lösa konflikten i Göteborgs hamn och vill att stridsåtgärdsutredningen skjuts upp: – Ni har redan fått 46 år, sa Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, på ett seminarium idag.

Publicerad

Seminariet anordnades på onsdagsförmiddagen av ILERA, International Labour and Employment Relations Association, på Norra Latin i Stockholm. Svenska ILERA-föreningens ordförande Claes Stråth var konferencier. Han konstaterade att det blev pyspunka efter Hamnarbetarförbundets presskonferens förra veckan.

– Om man lyssnar på reaktionerna efteråt som kom från Transport och LO  tyckte jag mig avläsa att ni hade olika uppfattningar om innehållet i Hamnarbetarförbundets erbjudande, konstaterar Claes Stråth.

Under den presskonferensen sa Hamnarbetarförbundet nej till ett förslag från LO, där avtalssekreteraren Torbjörn Johansson agerat som ”medlare” och försökt hitta en lösning som kan leda till att hamnfacket går in i Transport. Hamnarbetarförbundet skulle teckna ett likalydande avtal som Transports nuvarande kollektivavtal. Därefter kunde en kartell för förhandlingar under avtalsperioden skapas.

Efter presskonferensen tolkade Transport Hamnarbetarförbundets budskap som ett nej till LO-förslaget. Transport menade att hamnfacket samtidigt lagt till ett eget förslag som förutsätter trepartssamtal istället för det hängavtal som Transport såg framför sig.

Tommy Wreeth, förbundsordförande för Transport, redogör för sin uppfattning om förra veckans presskonferens:

– Torbjörn Johansson tolkade Hamnarbetarförbundets kommunikation som ett ja till LO:s förslag, medan jag tolkade det som ett ”nej, men vi kan göra så här istället”. Om man läser det skriftliga materialet från presskonferensen mer slipat ser man att Hamnarbetarförbundet säger nej till det vi föreslår. Istället lägger de ett eget förslag med villkor som de vet att vi inte kan ta. Vi säger inte nej till att fortsätta samtalen. Men det kräver att det rör på sig lite på vissa håll.

Torbjörn Johansson säger också att han gick in i diskussionerna i tron att det fanns ett par procents möjlighet att komma framåt. Det rör sig om decennier av gammalt groll.

– Men här handlar det om att prata sig till en lösning. Det roliga är att förbunden är helt överens om att det ska vara ett förbund som ska organisera alla landets hamnararbetare. Det är bara det att de har en liten dispyt om vilket. Men de är väldigt överens i många frågor. Utifrån det försökte vi skapa ett förslag, säger han.

Tommy Wreeth ser helst att den pågående stridsåtgärdsutredningen läggs på is ett tag så att parterna kan fortsätta samtalen och försöka hitta en lösning.

Det önskemålet får inget stöd av Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, som sitter i samma panel på scenen.

– Det är inte så att vi inte har gett den här frågan tid. Det har tagit över 47 år. Någonstans får det vara nog, säger han.

Tommy Wreeth håller inte med:

– Man löser inte 46-47 års groll på två-tre möten, säger han.

Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet säger att förbundets analys är att arbetsgivarsidan inte har något intresse av att lösa konflikten.

– Vi anser att nyckeln som finns är att vi på den fackliga sidan hittar en lösning.

Han klargör att hamnfacket inte är intresserat av att teckna ett hängavtal med Transport. Hamnarbetarförbundet vill ha kvar sin lokala organisationsmodell med medlemsomröstningar.

– När det kommer till central nivå så har vi i förra veckan klargjort att om det är en stor oro från LO:s sida att vi skulle utsätta samordningen eller lönebildningen för omröstningar så är vi beredda att göra avsteg från det i våra stadgar. Vi kommer då att uppträda som ett representativt, demokratiskt förbund och ge mandat till förhandlingsdelegationen. Det erbjudande vi fått innebär att vi fortsatt är underordnade Transport. Vi har aldrig erbjudits att bli en likvärdig part. Det är det som är vårt mål.

När seminariet närmar sig sitt slut är det inte mycket som klarnat i hamnkonflikten.

– Förslaget som ligger, med ett hängavtal är ganska logiskt. Om jag minns rätt utifrån presskonferensen förra veckan var Hamnararbetarförbundet berett att teckna en avsiktsförklaring om att gå in i Transport. Då förstår inte jag behovet av att de vill ha ett trepartssamtal. Jag får inte ihop det. Jag börjar förstå medlarnas problem med att  förstå vad Hamnarbetarförbundet vill, avslutar Transports Tommy Wreeth.

Under seminariet medverkade även bland andra, Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet, Peter Winstén, avtalssekreterare för Transport, Peter Jeppsson, vice vid för Svenskt Näringsliv, Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco, Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen och Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar.

Läs medlaren Jan Sjölins förslag till lösning på hamnkonflikten i nästa nummer av Lag & Avtal.