Nyheter

Arbetsmiljöingenjören: Stressade gör sämre ifrån sig

”Det är viktigt att ledare får rätt förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap”, säger Sandra Ulander, arbetsmiljöingenjör på Skanska. Foto: Jörgen Appelgren
”Det är viktigt att ledare får rätt förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap”, säger Sandra Ulander, arbetsmiljöingenjör på Skanska. Foto: Jörgen Appelgren

”I samband med att den nya föreskriften kom startade vi på Skanska Sverige ett projekt som arbetar med arbetsmiljöfrågan utifrån det organisatoriska och sociala perspektivet. Det är ett samverkansprojekt som krokar i flera avdelningar – hr, arbetsmiljö- och säkerhetsavdelningen, men också facket.”

Publicerad

”Initialt har en viktig del i arbetet varit att i detalj ta reda på hur vi jobbar med de här frågorna i dag. Dessutom ville vi ha så mycket fakta som möjligt på bordet, till exempel: Vad har vi för bakomliggande orsaker till våra sjuktal? Vad visar våra medarbetar- och hälsoundersökningar?

Skanska Sverige har ungefär 9 000 anställda. Vår sjukfrånvaro halverades från 2003 fram till 2011, då den åter började öka, om än inte till lika höga nivåer som i början av 2000-talet. Som företag har vi ett litet försprång i och med att Skanska har ett väl inarbetat systematiskt arbetsmiljöarbete. Med ett sådant arbete på plats gäller det nu att öka fokus på de nya delarna. Historiskt har vi alltså fokuserat mycket på arbetsmiljön. Skanskas ledning har alltid varit tydlig med att säkerhet är nummer ett. ”Arbeta säkert, eller inte alls” har varit, och är, viktiga ledord. På samma sätt som det finns risker i den fysiska arbetsmiljön finns det förstås risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi har initierat ett större paket av insatser, och arbetet är långt ifrån klart. Det här är en resa som tar tid, det måste den få göra. Vi måste ta på oss ”OSA-glasögonen”, alltså de organisatoriska och sociala glasögonen.  Det är viktigt att vi i tid upptäcker signaler på till exempel stress och effekter av det gränslösa arbetslivet, och att vi vågar tala om det. Därför finns OSA med i behörighetsutbildningar där chefer och skyddsombud får lära sig att uppmärksamma och agera vid tidiga signaler på ohälsa. Vårt övergripande mål är skadefria och hälsosamma arbetsplatser. Och våra delmål kommer att bygga på före­skriftens olika delar. Vi funderar just nu mycket över hur vi kan utveckla vårt arbetssätt med de här frågorna. Hur vi kan få in arbetet i våra vanliga rutiner.

Vi jobbar på flera olika nivåer. Dels arbetar vi på en e-utbildning som först och främst riktar sig till chefer och skyddsombud för att öka kunskapen om frågorna. Det är viktigt att ledare får rätt förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap. Dels jobbar vi med ett kunskapslyft som inkluderar hela företaget, och som framför allt syftar till att få i gång dialogen runt frågorna. Vi ska ha workshoper som är obligatoriska för alla anställda i samband med vår årliga Safety Week.

Om vi jämför med andra i branschen ligger Skanskas sjuktal ganska lågt. Men sjuktal är en sak – för oss är det viktigt att jobba förebyggande. Vi ska fokusera på de anställdas arbetssituation i dag. Hur ser den ut, och hur mår de anställda i den? Vi har olika mätinstrument för att fånga upp psykisk ohälsa. Varje år har vi en medarbetarundersökning, och vart tredje år har vi en hälsoundersökning. Dessutom är de individuella utvecklingssamtalen viktiga.

Vi har många ambitiösa medarbetare, och det gäller att se till att deras arbetsbelastning inte blir för hög. Att vi hittar en sund balans mellan krav och resurser. Det är Skanskas uppgift att se till att vi har en bra arbetsmiljö.

Ett viktigt framtida arbete för oss är att utveckla bra verktyg för dialog. Hur kan chefer fånga upp stress och otillfredsställelse på ett bra sätt? För att fånga upp rätt saker måste man ställa rätt frågor. Här tar vi hjälp av forskare.

Vi har också ett verktyg gällande det gränslösa arbetslivet. Vad har Skanska för förväntningar på tillgänglighet? En anställd som alltid är uppkopplad missar viktiga stunder för återhämtning.

Det är ju faktiskt så att ett målmedvetet och kontinuerligt arbete med de här frågorna i slutändan bidrar till bättre affärer. Folk som mår bra på jobbet presterar bättre. Folk som trivs på arbetet kommer att stanna på arbetsplatsen, och inte försöka hitta ett nytt jobb. Dessutom finns det tydliga kopplingar mellan stress och produktivitet. En person som känner sig stressad gör sämre ifrån sig, det visar forskning.”

Berättat för Anna Wahlgren

Sandra Ulander

Gör: Arbetsmiljö­ingenjör vid arbetsmiljö- och säkerhets­supporten på Skanska Sverige.

Tycker om nya före­skriften: Äntligen! Det är självklart att organisatoriska och sociala frågor ska vara en naturlig del i arbetsmiljöarbetet.

Tips till chefer: Våga prata med med­arbetarna om hur de har det och hur de mår. Ta tag i det som behöver tas tag i, och var noggrann med uppföljningar.