Arbetsdomstolen

Avgörande mål om restid i AD

Räknas restiden till första kunden som arbetstid? Är resan beordrad? Om den principiellt viktiga frågan är parterna i måleribranschen oense i Arbetsdomstolen idag, tisdag.

Publicerad

Parterna är inte överens om huruvida arbetsdagens start hos kunder är beordrad eller inte. Den frågan har avgörande betydelse i det aktuella målet om resan ska räknas som arbetstid.

– Vi har uppfattat att vi är överens med motparten om att de har beordrat att målarna ska börja arbetsdagen ute hos kunden, säger Annett Olofsson, en av Svenska Målareförbundets ombud från LO-TCO Rättsskydd.

Men arbetsgivarsidans ombud, advokat Anders Elmér, säger att det inte handlar om en beordrad resa här, utan en i kollektivavtalet överenskommen sådan.

– En resa mellan hemmet och arbetsplatsen är inte arbetstid. Det är ett partsgemensamt intresse att målaren ska kunna påbörja arbetsdagen ute hos kunden, säger advokat Anders  Elmér.

Enligt Svenska Målareförbundet är en EU-dom, det sk Tyco-målet, avgörande för att restid till första kund och hem från sista kund för dagen ska räknas som arbetstid. Fackförbundet har inte fått gehör hos arbetsgivarsidan för att diskutera frågan i två avtalsrörelser, hävdar förbundet i AD, och har därför stämt arbetsgivaren Måleriföretagen i Sverige och ett måleriföretag i Arbetsdomstolen. De kräver att tre målare ska ersättas för restiden som arbetstid – och även få övertidsersättning eftersom arbetstiden då ligger utanför den överenskomna arbetstiden kl 7-16.

Frågan är principiellt viktig och har avgörande betydelse för om restiden ska ersättas som arbetstid i många branscher, där arbetstagaren inte utgår från en fast arbetsplats.

Ny artikel här.