Avtalsrörelsen

Avtal klart för yrkesarmén

Igår tog riksdagen det slutgiltiga beslutet. Idag undertecknades kollektivavtalen som ska ersätta värnpliktssystemet och lösa försvarsmaktens behov av gruppbefäl, soldater och sjömän. Avtalet med Seko tillåter visstidsanställning i högst två år, med övriga parter i högst 12 år.

Publicerad

Göran Tunhammar, Arbetsgivarverkets ordförande, inledde presskonferensen med att säga att han var stolt.

- Jag är stolt över att parterna har levererat i tid, och just i dag, dagen efter att riksdagen tagit det definitiva beslutet. Det visar att det svenska partssystemet kan leverera.

Han sa också att man inte ska sammanblanda det här med debatten om Las. Att värnpliktssystemet avskaffas den 1 juli i år efter 108 år innebär en mycket speciell situation.

Överbefälhavare Sverker Göransson poängterade att avtalet är ett nödvändigt verktyg för att Sverige ska kunna lösa försvarsmaktens behov av gruppbefäl, soldater och sjömän.

ÖB syftade då på det kollektivavtal Arbetsgivarverket träffat med OFR/S,P,O och Saco-S och som gäller för de kontinuerligt tjänstgörande soldaterna och sjömännen som inte har någon annan huvudarbetsgivare än Försvarsmakten. Det är speciellt för denna kategori som parterna skapat en ny form av längre tidsbegränsade anställningar. De kan anställas upp till åtta år vid ett tillfälle – den första anställningen börjar med sex månaders provanställning – och sammanlagt högst 12 år under en 18-årsperiod. Avtalet gäller från och med i dag, den 20 maj 2010 och tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid på ett år.

När förra ÖB krävde uppluckring av Las för att kunna bemanna ett modernt försvar varnade Officersförbundets ordförande Lars Fresker för spridningseffekten, se Lag & Avtal nummer 4/2004. Men nu tror han inte att det finns någon sådan risk. Trots att vi här talar om visstidsanställningar på upp till tolv år under en artonårsperiod, vilket kan jämföras med reglerna för allmän visstidsanställning; två år under en femårsperiod.

- Man ska inte blanda ihop detta med andra visstidsanställningar. Det här är ett speciellt förhållande som gäller just soldater och lagstiftning är att vänta. Avtal är mycket bättre än lag, sa Lars Fresker.

- Hade vi väntat på lagstiftning hade vi inte fått de garantier vi nu har. Soldaterna ska tidigt förberedas så att de är rustade när de väl lämnar försvarsmakten. Deras erfarenheter och utbildning ska vara användbart även utanför försvaret, sa Lars Fresker.

Avtalet innehåller alltså en slags inbyggd omställningsförsäkring.

Kollektivavtalet med Seko är annorlunda, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom. Det gäller soldater och sjömän som i grunden har en annan arbetsgivare än försvarsmakten. De kan anställas på viss tid i högst två år. Det avtalet gäller också från i dag. Men det upphör att gälla efter den 30 juni 2012 fast om det inte sagts upp före den 1 januari 2012 förlängs det ett år. Seko vill invänta lagstiftning, förklarar Monica Dahlbom.