avtalsrörelsen 2023

Byggavtalet klart: Byggnads godtog tvåårig fredsplikt

Byggnadsarbetare demonstrerade utanför Näringslivets hus i Stockholm 14 februari 2023 då parterna växlade avtalsyrkanden.
Byggnadsarbetare demonstrerade utanför Näringslivets hus i Stockholm 14 februari 2023 då parterna växlade avtalsyrkanden.

Byggavtalet är klart. Parterna kunde till slut enas om industrins kostnadsmärke där avtalslängden är en del. Det nya avtalet innehåller dessutom utökade kontrollmöjligheter för Byggnads.

Publicerad Uppdaterad

Parterna bakom Byggavtalet träffade på torsdagen en ny överenskommelse. Byggavtalet hade löpt ut 30 april. Det nya avtalet följer industrins kostnadsmärke avseende löneökningar och avtalslängd.

I det längsta hade Byggnads drivit frågan att fredsplikten endast skulle gälla ett år.

För Byggnads har fusk och kriminalitet i branschen varit en viktig fråga. Man är nu överens om en ny kontrollfunktion som kommer att kallas ”Svensk byggkontroll”. Fackets personal och förtroendevalda ska utbildas för att bättre kunna kontrollera företag och underentreprenörer. Vidare ska en tillsynsavgift från hängavtalsbundna företag oavkortat gå till kontroller. Dessutom bildas en partsgemensam grupp med uppgiften att bedöma och hantera företag som avslöjas ägna sig åt lagbrott.

– Det här är en seger för alla som värnar en byggbransch utan kriminalitet. Vi har alltid sagt att fusket går att kontrollera bort och Svensk byggkontroll ger oss bättre verktyg för att identifiera och sparka ut fuskarna ur branschen. Det här är frukten av flera års hårt arbete, resan tar aldrig slut men det här kommer göra skillnad på riktigt, kommenterade Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

Läs mer: