Arbetsdomstolen

Byggnads får 4 miljoner i skadestånd

DOM. Byggnads stämde den slovakiska underentreprenören KS Building på 8 miljoner kronor för kollektivavtalsbrott och förhandlingsvägran. En dom i Arbetsdomstolen, AD, ger nu förbundet delvis rätt och dömer ut fyra miljoner i skadestånd.

Publicerad

(Uppdaterad) Bakgrunden är att Billerudkorsnäs Gruvöns bruk beslutade 2017 om att bygga ut pappersbruket och köpa en ny kartongmaskin. NCC fick en delentreprenad om att bygga ut bruket. NCC kontrakterade underentreprenörer. Bolaget MN Scaffolding utförde ställningsbyggandet och anlitade i sin tur bland annat KS Building.

Förbundet hävdade att bolaget låtit arbetstagarna arbeta långt över vad byggavtalet och arbetstidslagen tillåter. Bolaget ska även ha låtit bli att betala ut övertidsersättning till arbetstagare och även i övrigt inte följt kollektivavtalet.

Enligt förbundet hade exempelvis ingen arbetsplatsanmälan gjorts, som man enligt byggavtalet ska göra senast i samband med arbetets början. Bolaget skulle heller inte ha fört någon övertidsjournal, inte följt bestämmelserna om granskningsuppgifter och inte heller betalat ut ob, helglön eller semesterersättning.

Arbetsdomstolen utfärdade i februari 2020 stämning i målet med erinran om tredskodom ifall skriftligt svaromål inte inkom tre veckor efter delgivning. Bolaget har inte inkommit med svaromål.

Byggnads har begärt ersättning för rättegångskostnader med 117 307 kronor.

AD skriver att eftersom förbundets framställning av omständigheterna i målet innefattar laga skäl för det framställda yrkandet om allmänt skadestånd till förbundet för brott mot byggavtalets bestämmelser ska detta bifallas om de sammantaget inte klart överstiger de skadeståndsbelopp som vanligen tillämpas i Arbetsdomstolen. Vidare menar domstolen att det allmänna skadeståndet bör fastställas så att det inte är lönsamt att bryta mot kollektivavtalet.

Domstolen påpekar att utifrån ”förbundets framställning framgår att bolaget har brutit mot byggavtalet genom att i stor utsträckning och under lång tid ta ut för mycket i arbetstid och låta arbetstagarna arbeta på enligt avtalet otillåtna tider”. Därför menar Arbetsdomstolen att ”avtalsparterna i byggavtalet således inte avsett att arbetstagare ska arbeta som arbetstagarna gjort enligt förbundets framställning. Därför är det missvisande och inte i enlighet med Arbetsdomstolens praxis att beräkna allmänt skadestånd med utgångspunkt i byggavtalets bestämmelser om övertids- och ob-ersättning.” Utifrån detta och att Byggnads i övrigt har yrkat på ett allmänt skadestånd som klart överstiger praxis anser Arbetsdomstolen att 4 000 000 kronor bör dömas ut i allmänt skadestånd.

Bolaget ska även ersätta förbundet för dess rättegångskostnader.

Domen vinner laga kraft inom en månad.