Arbetsdomstolen

Byggnads stämmer företag på 25 miljoner

Byggnads stämmer ett betongföretag i Katrineholm i Arbetsdomstolen för att ha betalat för låga löner till flera utländska arbetstagare. Företaget beräknas ha tjänat över 30 miljoner kronor på de låga lönerna, och krävs därför på över 25 miljoner i skadestånd.

Publicerad

Betongföretaget i Katrineholm har avlönat utländska medarbetare annorlunda än svenska arbetstagare, enligt stämningen i AD. Det är en lång rad olika kollektivavtalsbrott ligger till grund för Byggnads stämning i Arbetsdomstolen, som samtliga berör felaktiga och uteblivna ersättningar till utländska arbetare.

De utländska arbetstagarna har utfört betongarbete i huvudsak i Grums, men även i Hallstahammar, Sandviken och Halmstad. Företaget där de varit anställda har utfört allt betong- och stomarbete på bygget av en ny pappersfabrik i Grums, som underentreprenör åt NCC.

Företaget ska ha betalat ut lön enligt kollektivavtal till svenska arbetstagare, samtidig som de, enligt Byggnads, betalat ut lön som ”vida understigit korrekt lön” till sex utländska medlemmar, samt flera utländska arbetare som inte är medlemmar i Byggnads också.

Sammantaget är det över 300 000 arbetstimmar, som de utländska arbetarna stått för, under perioden december 2017 till maj 2019.

Eftersom företaget har beräknats gjort över 30 miljoner kronor i förtjänst på de lägre lönerna, stäms företaget att betala ett skadestånd på över 25 miljoner till Byggnads region Örebro-Värmland. Det höga skadeståndsbeloppet motiveras med den stora vinst företaget gjort och också med att AD i liknande fall dömt ut allmänt skadestånd med höga belopp.

”Det ska inte i något fall te sig lönsamt för en arbetsgivare att sätta arbetstagarna rätt åt sidan från vad lag och avtal innehåller.” skriver ombudet Marie Nordström, LO-TCO-Rättsskydd i stämningsansökan till AD.

Utöver de 25 miljonerna i skadestånd stäms företaget även att betala de sex medlemmarna 100 000 var i skadestånd utöver resterande lön och ersättningar. Dessutom ska företaget betala Byggnads ytterligare två miljoner i skadestånd för de olika kollektivavtalsbrotten i målet.