AVTALSRÖRELSEN 2023

Byggnads varslar om strejk för installatörer

"Kollektivavtalet måste förändras för att kunna möta de utmaningar som finns i branschen och mota de oseriösa aktörer som vinner allt större marknadsandelar", säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande.

Byggnads har varslat om strejk på kollektivavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Strejken bryter ut den 24 maj om inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal innan dess.

Publicerad Uppdaterad

Varslet omfattar cirka 1 500 yrkesarbetare, meddelar Byggnads i ett pressmeddelande. Orsaken till varslet är att Byggnads ser motparten Installatörsföretagens ovillig till att täppa till kryphål i avtalet för anlitande av underentreprenörer.

"Precis som resten av byggbranschen har installations- och VVS-branschen stora problem med oseriösa underentreprenörer. Fuskande företag som dumpar löner och konkurrerar med lägsta pris, på bekostnad av dålig arbetsmiljö och sämre villkor", skriver förbundet.

Byggnads beskriver det som att det i kollektivavtalet finns en text som ersätter medbestämmandelagen (mbl) rörande anlitande av underentreprenörer. Skrivelsen har varit densamma i 28 år och är enligt förbundet betydligt mer tillåtande än lagtexten.

– Kollektivavtalet måste förändras för att kunna möta de utmaningar som finns i branschen och mota de oseriösa aktörer som vinner allt större marknadsandelar. Den osunda konkurrensen drabbar både oss som jobbar i branschen och seriösa bolag som vill göra rätt. Detta blir extra viktigt i en lågkonjunktur då risken att beställare bara tittar på lägsta pris ökar, kommenterar Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Byggnads ska under förhandlingarna ha presenterat flera olika förslag för att möta förändringarna i branschen. Bland annat ett förenklat sätt för företag att ta in underentreprenörer när så behövs, samtidigt som oseriösa aktörer stängs ute. Enligt förbundet har motparten avvisat detta.

– Vi har suttit i veckor och erbjudit den ena kompromissen efter den andra, men motparten säger kategoriskt nej. Villkor dribblas bort i ett gytter av underentreprenörer som inte kollas upp ordentligt innan de anlitas. Här finns en möjlighet att undvika samma misstag som gjort att kriminella fått fotfäste i övriga byggbranschen, men arbetsgivarna verkar helt sakna sjukdomsinsikt, kommenterar Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl påverkar cirka 30 000 yrkesarbetare.