Åsikter

Det kan du strunta i – se bara till att göra ditt jobb

Georg Frick. Foto: Nina Hedlund

KRÖNIKA.Vad är det som formar våra liv? Varför gör vi de val vi gör - eller avstår från att göra dem? Det är en fundering som jag tror många av oss till och från reflekterar över. Varför blev det som det blev?

Publicerad

Det finns säkert några som enkelt kan svara på frågan, då de under stora delar av sitt liv varit övertygade om sina val och haft en tydlig målbild.

Men för de flesta av oss tror jag att det är en mix av tillfälligheter och olika händelser. Och det är någonstans där en målbild kan börja skapas.

Ett av mina första sommarjobb under min gymnasietid var på ett mindre plåtslageri som var underleverantör till ett av Sveriges största industriföretag.

Med den tidens mått var det en hyfsat bra lön och jag var naturligtvis initialt väldigt glad för att ha ett sommarjobb. De första veckorna var min uppgift, enkelt uttryckt, att böja plåtbitar till en viss vinkel. Det är sannolikt ingen arbetsuppgift som i dag skulle utföras med mänsklig arbetskraft. Och skulle den mot förmodan utföras med mänsklig arbets­kraft skulle det säkert kallas ett enkelt jobb.

Jag frågade min chef vad denna böjda plåtbit skulle ha för funktion för beställaren. Med andra ord så ville jag förstå vad jag gjorde och fram­för allt varför.

Chefens svar på min fråga var lika enkelt som innehållslöst: ”Det kan du strunta i, se bara till att göra ditt jobb!”

Och det gjorde jag naturligtvis, men något större engagemang för mitt arbete den sommaren kan jag inte minnas att jag upplevde. Chefen var naturligtvis ingen ond människa, han förstod helt enkelt inte vad ledarskap handlar om.

Men jag vill samtidigt, så här många år senare, tacka för svaret. När jag blickar tillbaka på mitt arbetsliv och de val jag har gjort så tror jag att den resan började där och då.

Meningen med arbetslivet handlar i grund och botten om att se och förstå uppdraget. Det är inte arbetsuppgiften som är det avgörande. Det är sammanhanget. Och detta har format mycket av mitt arbete och yrkesliv.

Jag kan se många situationer i arbetslivet där tydlighet i uppdraget är en viktig utgångspunkt, exempelvis:

Många organisationer tillämpar olika former av individuell lön. För att det ska vara möjligt krävs det en tydlighet i uppdraget. Annars är det svårt att avgöra vad som är ett bra arbetsresultat. Risken är då stor att det i stället blir den arbetstagare som pratar mest och bäst som därigenom får bäst lön.

För att arbetsgivare och arbetstagare ska kunna arbeta målinriktat med arbetsmiljö­frågorna och vid behov kunna anpassa arbetsmiljön utifrån arbetsmiljölagen krävs det en tydlighet i uppdraget – hur ska det annars vara möjligt att anpassa?

För att hantera arbetsrättsliga fråge­ställningar kopplat till att arbets­tagare missköter sitt arbete är tydligheten i uppdraget helt avgörande. En misskötsel kan endast definieras i relation till det uppdrag arbetstagaren förväntas göra.

För att inte arbetsgivaren ska riskera att göra sig skyldig till någon form av diskriminering i rekryteringsprocessen är tydlighet i uppdraget (kravspecifikationen) helt avgörande. Om detta inte är tydligt så kan frågeställningen uppkomma om vilka kriterier arbetsgivaren har utgått ifrån vid anställningen.

Tydlighet i uppdraget och möjligheten att förstå vad och varför man gör ett visst arbete är sannolikt (och förhoppningsvis) en självklarhet för stora delar av dagens arbetsliv. Men ibland glöms de enkla frågorna bort.