Debatt

”Dialogavtal - lösning i en komplicerad avtalsrörelse”

Debattörerna är Stefan Koskinen, chef för arbetsgivarsamverkan, och Einar Humlin, expert inom avtalsutveckling, lön och pension, vid Almega.

DEBATT. Avtalsrörelsen 2020 är nu i full gång efter att ha varit uppskjuten sedan i våras. Kollektivavtal ska förhandlas för hundratals branscher inom såväl industri som tjänstesektor. Det handlar om löner och anställningsvillkor för miljoner anställda i Sverige. Men årets avtalsrörelse är extraordinär.

I och med coronakrisen står vi inför en mycket oviss framtid avseende konjunkturen. Såväl i Sverige som globalt. Och på bransch- och företagsnivå har förutsättningarna aldrig spretat så mycket. Vissa företag har sett ett uppsving i efterfrågan medan andra, på grund av restriktioner, inte ens får bedriva sin verksamhet. Detta påverkar givetvis även förutsättningarna för lönebildningen.

I avtalsrörelsen kan ett sätt att möta dessa variationer vara att träffa mer flexibla löneavtal. Almegas förbund har sedan ett par decennier träffat avtal med de fackliga motparterna där varken några procentsatser eller krontal har satts i det centrala löneavtalet. Istället har diskussionerna om lönebildning och lönesättning förts lokalt mellan parterna ute på företagen. Behovet och efterfrågan på sådana dialogavtal, även kallade företagsnära eller sifferlösa avtal, ökar nu brett efter att i många år varit på agendan för företagen i tjänstesektorn. 

Inom Almega tror vi på den svenska modellen med kollektivavtal och starka parter på arbetsmarknaden. Det skapar förutsägbarhet, ordning och reda samt stabilitet. Men modellen och avtalen behöver hela tiden utvecklas för att vara relevanta och anpassade till rådande förutsättningar. Annars riskerar vi att många företag ställer sig utanför eller lämnar den partsgemensamma svenska modellen.

Inom ramen för den svenska modellen har vi, parterna, ett stort ansvar att skapa och ingå kollektivavtal som stärker företagens konkurrenskraft. Vi måste skapa förutsättningar för tillväxt i ett näringsliv som hela tiden utvecklas. Och här fyller dialogavtalen en viktig funktion.

Dialogavtal ökar förutsättningarna för en mer dynamisk lönesättning, bidrar till fler inslag av rörliga lönedelar för fler medarbetare och ger ökade möjligheter till löneväxling med förstärkta pensionsavsättningar.

Erfarenheterna från förbunden inom Almega visar att den totala löneökningen med dialogavtal blir ungefär densamma som inom normeringen – skillnaden är de blir lite högre på företag som växer och utvecklas positivt och lite lägre på företag som har det tuffare. Det tycker vi är rimligt. Inte minst nu när coronavirusets framfart har knuffat företagen åt så vitt skilda håll.

Stefan Koskinen,

Chef för Arbetsgivarsamverkan, Almega

Einar Humlin,

Expert inom avtalsutveckling, lön och pension, Almega

Vill du skriva ett debattinlägg? Mejla till redaktionen.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev