Nyheter

Domstol tillåter livvakter att jobba solo

Säpo överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i veckan kom med sitt avgörande. Foto: Sam Edwards / Caiaimage /IBL Bildbyrå
Säpo överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i veckan kom med sitt avgörande. Foto: Sam Edwards / Caiaimage /IBL Bildbyrå

Säpos livvakter behöver inte jobba i par. När frågan prövades i domstol får Arbetsmiljöverket bakläxa som ville förbjuda ensamarbete. Men sista ordet är inte sagt. Arbetstagarsidan överväger att överklaga.

Publicerad

I februari beslutade Arbetsmiljöverket att förbjuda ensamarbete bland Säpos livvakter mot ett vite av 2 miljoner kronor. Förbundet skulle träda i kraft den 1 mars nästa år.

Men Säpo överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i veckan kom med sitt avgörande. Säpo behöver inte följa Arbetsmiljöverkets beslut. Det är inte ”ändamålsenligt och proportionerligt i förhållande till riskerna för de aktuella arbetstagarna”, skriver rätten och anser att Arbetsmiljöverket inte hade fog för sitt höga vite.

– Vi överväger att överklaga, säger Mattias af Malmborg, jurist på LO-TCO Rättsskydd, som företräder arbetstagarna på Säpo.

På Arbetsmiljöverket har man ännu inte analyserat domen och avgjort om den ska överklagas av dem.

I sin inlaga till rätten har Säpo varnat för att det kommer att bli svårt med rekryteringen av tillräckligt många livvakter om Arbetsmiljöverkets tolkning skulle vinna. Säpo hittar inte tillräckligt många lämpliga personer bland de sökande ens för att täcka upp efter de livvakter som byter jobb, hävdar myndigheten i en inlaga till rätten.

Mattias af Malmborg framhåller att Säpo borde säkra upp med bemanning för att undvika ensamarbete för sina anställda, eftersom miljön som en skyddsbehövande person befinner sig i per definition är osäker. Man kan aldrig förutsäga när en våldsam situation uppstår.

– Säpo hävdar däremot att eftersom miljön är så oförutsägbar behöver man inte ha dubbelbemanning, eftersom den kanske inte behövs. Det synsättet ställer sig rätten bakom. Det är alltså viktigare att personskyddet inte blir för dyrt än att det blir en säker arbetsmiljö för livvakterna, säger Mattias af Malmborg.

Tvisten gäller paragraf 8 i Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Om arbetet innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld får det inte utföras som ensamarbete, enligt föreskriften.