Nyheter

Efter utmattningen: Vi lyckas rehabilitera tillbaka merparten

Merja Helenius Aronsson, företagsläkarspecialist. Foto: Lena Gunnars
Merja Helenius Aronsson, företagsläkarspecialist. Foto: Lena Gunnars

Många arbetsgivare står handfallna när en medarbetare sjukskrivs för utmattning.<br/>– Det krävs en successiv upptrappning under lång tid, säger Merja Helenius Aronsson, företagsläkarspecialist.

Publicerad

Gör upp en rehabiliteringsplan i samarbete med Försäkringskassan, läkaren och medarbetaren för hur han eller hon ska ta sig tillbaka till jobbet.

– Vi lyckas rehabilitera tillbaka merparten av de utmattningssjuka till hundra procent, säger Merja Helenius Aronsson på Previa i Sundbyberg.

En arbetsåtergång kan se ut så här:

Börja med arbetsträning eller med att medarbetaren jobbar 25 procent i två-tre månader. Sedan trappas tjänstgöringsgraden upp till halvtid i två-tre månader, sedan till 75 procent två-tre månader och till sist upp på heltid.

Inför varje upptrappning hålls ett rehabiliteringsmöte tillsammans med medarbetaren, arbetsgivaren och ibland Försäkringskassan.

Under upptrappningstiden måste arbets­givaren anpassa arbetsuppgifterna så att medarbetaren slipper prestationskrav och tidspress initialt. Annars kan stressreaktionerna starta i kroppen på nytt.

– Det är bra att medarbetaren jobbar fyra dagar i veckan och använder onsdagar för återhämtning, eftersom det är mitt i veckan, säger Merja Helenius Aronsson.

Hon råder också arbetsgivaren att ge medarbetaren en mentor på arbetsplatsen, en person som han eller hon känner förtroende för. Många drabbade har jobbat mycket övertid och har bränt sig. Därför är det viktigt att hålla ett öga så att han eller hon inte faller in i gamla mönster.

– Parallellt jobbar man med en sjukgymnast som hjälper till med kroppsliga stressymtom och en beteendevetare för att hitta en balans mellan arbete och återhämtning, säger Merja Helenius Aronsson.

Företagshälsovården i Stockholm lyckas rehabilitera tillbaka de allra flesta så att de kan arbeta hundra procent igen inom ett till två år. Men det kan även ta längre tid.

– Jag tycker att rehabiliteringskedjan brukar fungera bra, säger Merja Helenius Aronsson.

Företagshälsovårdens 7 steg till lyckad rehabilitering

1. Kom överens med medarbetaren om hur er kontakt ska se ut under sjukskrivningen. Vem ska ta kontakt? Hur ofta?

2. Innan någon arbetsträning kan börja måste medarbetaren kunna sova minst sex timmar per natt, med eller utan hjälp av medicin.

3. Medarbetaren måste också klara av att utföra saker i stil med enklare test, att läsa en lättare deckare eller följa med i en film.

4. Anpassa arbetsuppgifterna så att medarbetaren slipper prestationskrav och tidspress under rehabiliteringen.

5. Utse en mentor som ”håller ett öga” på medarbetaren så att han eller hon inte återfaller i gamla mönster och jobbar övertid till exempel.

6. Trappa upp arbetstiden långsamt. Låt medarbetaren arbeta fyra dagar i veckan och vara ledig för återhämtning en dag i mitten på veckan.

7. Håll en dialog med medarbetaren och företagshälsovården där ni regelbundet stämmer av hur det går.

Källa: Merja Helenius Aronsson, företags­läkar­speci­alist på Previa i Sundbyberg