Avtalsrörelsen

Elektrikerna tar strid
för kontrollavgift

Förhandlingarna om ett nytt inkasseringsavtal har strandat. Elektrikerna vill ha ett sådant avtal, Elektriska Installatörsorganisationen EIO vill inte det.</br> Därför varslar Elektrikerna nu om stridsåtgärder.

Publicerad

Parterna växlade avtalskrav i går, tisdag. Men redan nu varslar Elektrikerförbundet om stridsåtgärder för att få till stånd ett nytt inkasseringsavtal. Förhandlingschefen Ronny Wenngren:

- De vägrar förhandla om ett nytt inkasseringsavtal. EIO vill inte vara fackets kassör, men vill vara kundernas kassör, leverantörernas kassör, varför just inte facket?. Det är ju EIO:s anställda som är våra medlemmar.

EIO som nu tagit emot varslet anser att det avtal Elektrikerna försöker tvinga sig till är olagligt.

- Elektrikerförbundets agerande är unikt på svensk arbetsmarknad och strider mot all praxis om hur förhandlingar bör gå till, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef på EIO.

EIO sa upp inkasseringsavtalet förra året och vill inte ha något nytt sådant avtal. Avtalet innebar att arbetsgivarna förbundit sig att leverera medlemsavgifterna till Elektrikerförbundet. Men också att betala kontrollavgifter till förbundet på 0,5 procent av lönesumman som bekostar kontrollen av ackordslönerna.

Att arbetsgivarna inte ska vara skyldiga att betala kontrollavgifter för oorganiserade arbetstagare har Arbetsdomstolen nyligen slagit fast i en dom.

Det är en dom som Elektrikerförbundet accepterar, men den säger inget om kontrollavgifter för medlemmar, påpekar förbundet som vill ha kvar avgifterna för medlemmar för att kunna försvara ackordslönesystemet.

Varslet innebär total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete inom installationsavtalets område på arbetsplatser som är eller brukar vara bundna av kollektivavtal mellan Sveriges Skogsindustrier och Pappersindustriarbetareförbundet, det enda industriförbund som inte ingår i industriavtalet.

Elektrikernas varsel träder i kraft så fort avtalet löpt ut, den 1 april, om inte parterna dessförinnan lyckats komma överens.