Nyheter

Enigt KU kritiserar Strandhäll

KU-FÖRHÖR. Ann-Marie Begler och Försäkringskassan hade "en oförmåga att till sig kritik" mot bristande samordning, enligt Annika Strandhäll (S), tidigare socialminister och numera socialförsäkringsminister. Foto: TT-Bild

Konstitutionsutskottet kritiserar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för hanteringen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. – Det är ett helt enigt betänkande utan reservationer, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

Publicerad

Konstitutionsutskottet (KU) skjuter bland annat in sig på bristen på dokumentation när Ann-Marie Begler flyttades från sin post.

Karin Enström säger att Försäkringskassans generaldirektör förflyttades mot sin vilja. När hon efterfrågade skälen fick hon inga svar, trots att ansvaret för detta faller på statsrådet.

– Dialogen mellan departementet och Ann-Marie Begler har inte uppfyllt de krav som ställs på den, säger Karin Enström.

Olika versioner

Bristerna består enligt KU i att Ann-Marie Beglers uppgifter om varför hon förflyttades och regeringens version skiljer sig åt. Enligt departementet rådde det en samsyn med Begler om att hon inte kunde fortsätta leda myndigheten. Begler själv, däremot, säger att hon efterfrågat vilka synnerliga skäl som fanns att omedelbart förflytta henne.

"Att uppgifterna som har lämnats går så pass mycket isär är otillfredsställande", skriver KU i sitt betänkande.

På frågan hur allvarlig kritiken mot Annika Strandhäll är svarar Karin Enström:

– Det är en allvarlig kritik.

Strandhälls ansvar

KU:s kritik av Annika Strandhäll består i att utskottet konstaterar att "statsrådet bär ansvaret för de brister som framkommit i granskningen". Det är hennes ansvar att förutsättningarna för en förflyttning föreligger och att dessa klargörs för generaldirektören, enligt KU.

Kritiken gäller inte det faktum att Begler petades, understryker Hans Ekström (S), vice ordförande i utskottet.

– Men när man skiljer en generaldirektör från en befattning måste man följa vissa former, säger han.

KU-ledamoten Tuve Skånberg (KD) säger att ärendet rörande Strandhäll och Begler kan beskrivas kortfattat.

– Man kan sammanfatta det: Det här blev inte bra. Stadsrådet bär ansvaret för bristerna.

Karin Enström röstade för ett misstroende mot Annika Strandhäll förra veckan.

TT: Din partiledare sade att Annika Strandhäll ljugit om avsättningen. Tycker du också det?

– Det är två olika parlamentariska verktyg. Jag stöder misstroendeförklaringen men vi är överens om det som står i granskningen, säger Karin Enström.

Ytterligare kritik

KU granskar varje år hur regeringen och statsråden har skött sina uppgifter i förhållande till lagar och regler som de har att rätta sig efter. Årets granskning bygger på totalt 18 anmälningar varav KU påtalar brister i fem.

Ett enigt utskott kritiserar även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för hennes agerande i frågan om den Europeiska arbetsmyndigheten. Hon framförde aldrig den svenska ståndpunkten vid ministerrådets möte.

KU kritiserar även utrikesdepartementet för hanteringen av handlingar vid utvärderingen av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Enligt KU är det "synnerligen bekymmersamt" att UD:s hantering av handlingar återkommande gett upphov till klagomål som uppmärksammats i olika tillsyns- och granskningssammanhang.