DEBATT

Erland Olausson: Helt fel att jag vill inskränka rätten till stridsåtgärder

Erland Olauson, Ordförande för Opo, Opartiska Ordföranden, bemöter Kurt Junevik om fackliga stridsåtgärder. .

Kurt Junesjö har fel när han påstår att jag pläderar för en inskränkning av rätten att vidta fackliga stridsåtgärder, det skriver Erland Olauson i en replik.

Av: Erland Olauson, ordförande i Opo, Opartiska Ordföranden

I en debattartikel går Kurt Junesjö till storms mot den nuvarande ordningen för lönebildningen i Sverige i allmänhet och Medlingsinstitutet i synnerhet. Jag ska inte ge mig in i den debatten mer än att konstatera att den nuvarande ordningen till skillnad mot den som gällde på 1970 och 80-talen har medfört reallöneökningar för arbetstagarna.

Skälet till att jag ändå gör ett inlägg är hans helt felaktiga påstående att jag pläderar för en inskränkning av rätten att vidta fackliga stridsåtgärder. För den som läser min bok ”Kollektivavtalsförhandlingar i den svenska modellen” och mina debattinlägg i anledning av Teslakonflikten måste påståendet framstå som helt orimligt.

Har han då gripit påståendet helt i luften? Nej, det jag har sagt är följande. Om parterna regelmässigt har olika uppfattningar om vad industrins märke innebär och försöker lösa sådana tvister med hjälp av konfliktersättning eller lockouter på arbetsgivarsidan och sympatiåtgärder på den fackliga sidan så hotas den nuvarande lönebildningsmodellen.

Att av detta närmast självklara påstående dra slutsatsen att jag pläderar för en inskränkning i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är svårt att på allvar.