Arbetsdomstolen

Facket tar strid för poliser i supporterförening

STÄMNING. Polismyndigheten har sagt nej till två polisassistenter i Norrland som vill vara med i styrelsen för svenska fotbollslandslagets supporterförening Camp Sweden. Det är otillåten bisyssla, anser myndigheten. Men Polisförbundet vill få beslutet upphävt i AD. 

Publicerad

Enligt förbundet motiverar Polismyndighetens sitt beslut att inte tillåta bisysslan med att det strider mot lagen om offentlig anställning (LOA). Men förbundet menar att engagemanget i Camp Sweden inte är en sådan bisyssla som avses i lagen.

Förbundet resonerar vidare att även om Arbetsdomstolen skulle bedöma att den aktuella bisysslan omfattas av LOA är sysslan ändock inte av sådant slag eller karaktär att den rubbar förtroendet för polismännen. Bisysslan skadar inte heller, enligt förbundet, myndighetens anseende eller att det skulle föreligga någon risk för förtroendeskada.

Förbundet anser dessutom att bisysslan faller inom ramen för polisassistenternas grundlagsskyddade rätt till föreningsfrihet enligt regeringsformen och Europakonventionen. Förbundet pekar på att föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär natur eller när det innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Förbundet påpekar i stämningsansökan att polisassistenterna är verksamma inom ingripandeverksamheten, alltså yttre uniformerad tjänst, i Polisregion Nord och att de därmed inte tillhör någon specialenhet och aldrig har haft uppdrag som supporterpolis.

Supporterpolisens uppgift är att förebygga våld och ordningsstörningar i samband med sportevenemang, främst fotbollsmatcher, i Sverige och utomlands. Endast i Polisregion Stockholm, Syd och Väst finns supporterpoliser på heltid.

Förbundet vill särskilt anmärka att landslagets matcher i Sverige spelas i Polisregion Stockholm, Väst eller Syd. Förbundet anser därmed att risken för att polisassistenterna ska kommenderas till en match där Camp Sweden har samlat landslagets supportrar närmast är obefintlig.