Arbetsdomstolen

Fackförbund kan fällas för vårdslösa råd

Interiör från Stockholms tingsrätt. Foto: Jessica Gow / TT
Interiör från Stockholms tingsrätt. Foto: Jessica Gow / TT

En anställd på en åklagarmyndighet har stämt Fackförbundet ST för vårdslös rådgivning. Hon sa upp sig frivilligt under möte med en kritisk chef utan att det närvarande ombudet från ST avrådde henne.

Publicerad

Huvudförhandling i målet hölls i förra veckan i Stockholms tingsrätt och dom faller den 13 februari. Det är ytterst ovanligt att fackförbund stäms för bristande rådgivning.

- Jag menar att målet kan bli vägledande avseende fackliga företrädares ansvar i samband med överläggningar med arbetsgivaren. Vid provocerad uppsägning är frågan särskilt relevant i och med att en arbetstagare har svårt att nå framgång med en talan om skadestånd mot arbetsgivaren om arbetstagaren har haft en facklig biträde med sig när uppsägningen skedde, säger kvinnans ombud advokat Jerker Öhrfeldt på Lex Advokatfirman i Stockholm.

Den aktuella kvinnan arbetade som så kallad paralegal, ett slags juristassistent på en åklagarmyndighet. Det är ett möte på åklagarmyndigheten för drygt sju år sedan som lett fram till skadeståndskravet. Närvarande var, förutom kvinnan, en förtroendevald från ST, en chefsåklagare och en personaldirektör. Cheferna ska då ha uttryckt missnöje med kvinnan som uppmanades att säga upp sig. Enligt Jerker Öhrfeldt pekade cheferna på en hög papper på bordet som exempel på misskötsamhet.

Kvinnan ska ha fått tio minuter på sig att bestämma sig. Under det korta rådrummet ska det fackliga ombudet ha gett henne rådet att säga upp sig. Fråga om omplacering ska ha tagits upp med arbetsgivaren som dock avvisade den tanken.

Fackförbundet ST som företräds av LO-TCO rättsskydd ger delvis en annan bild av mötet. Kvinnan hade bara två val – att säga upp sig eller bli anmäld till Personalansvarsnämnden. Arbetsgivaren nämnde ett antal ”helt oacceptabla” brister i kvinnans sätt att sköta arbetet. Enligt ST uppfattade ombudet ingenting i medlemmens agerande som tydde på att hennes vilja att säga upp sig inte var allvarligt menad eller att hon behövde ytterligare betänketid.

Dessutom hävdar ST att ombudet inte har rått kvinnan att säga upp sig eftersom det är ett beslut som medlemmarna alltid fattar och tar ansvar för själva.

Kvinnans advokat i skadeståndsmålet anser att mötet 2011 borde ha bordlagts. Eftersom en uppsägning borde ha kunnat ogiltigförklaras kunde förbundet ha kopplat in jurister vilket man som medlem har rätt till. Dessutom hävdar kvinnan att ombudet felaktigt svarat henne att hon har en veckas karenstid för A-kassan i stället för tre månader som är det korrekta svaret.

Skadeståndskravet avser inkomstförlusten för den tid kvinnan stått utan inkomst samt kostnader i samband med skulder som hon därför fått ta när löneutbetalningarna uteblev och hon inte längre kunde betala räkningarna.

ST hävdar att ombudet inte hade ett aktivt uppdrag att företräda medlemmen och därför kan inte förbundet bli skadeståndsskyldigt. Ombudet var endast med på mötet som stöd för kvinnan och det var inte en sådan överläggning som avses i Las eller någon förhandling i enlighet med MBL.

Kvinnan hävdar också att ombudet var god vän med en av cheferna på mötet varför jäv förelåg. Detta förnekas dock av förbundet.