Åsikter

Farligt på alla nivåer när nätverk ger maktposition

Ann Charlott Altstadt, frilansskribent och författare till bland annat "Liten ordbok för underklassen". Foto: Jörgen Appelgren

KRÖNIKA. Människor, liksom andra djur, mår inte bra av hierarkier. Positionsjakten både stressar upp och bryter ner oss. För att vi ska kunna uthärda att alla rangordnas överallt, måste graderingen upplevas som någorlunda rättvis.

Publicerad

Att sakna kompetens för sitt uppdrag kan få som konsekvens att verksamheter inte funkar och standard sänks. Men jag tror att vi i dag bevittnar ett meritokratiskt haveri högst upp och längst ner i samhällshierarkin, som också riskerar orsaka att förtroendet för hela systemet sjunker.

På grund av politikers bristande kompetens har ojämlikheten ökat och områdena i utanförskap på några decennier växt från 3 till 186. I dag är 23 av de områdena särskilt utsatta av kriminella gäng. Människor som borde sitta i finkan eller i klassrum kan i stället, i kraft av sin höga status, härska över grannskapet. Hierarkierna bestäms av hur personer jobbar på brotts- och inte arbetsplatser samt hur våldskompetens kan växlas till ekonomiskt och socialt kapital. Klansamhällets hier­arkier präglar också vissa förorter och upp- och nedgraderar både människor och institutioner på tvärs mot demokratins meritokratiska värderingar.

Rikspolischefen Dan Eliasson har exempelvis det yttersta ansvaret för brottsbekämpningen i förorterna men som tillhörande elitskiktet kan han liksom klanerna och gangstergängen verka utanför samhällets normer.

Som så många chefer i dag ansågs Eliasson som mest lämpad trots noll erfarenhet av den verksamhet han förväntas leda. Sveriges riks­polischef har i stället den unika kvalifikationen att som före detta generaldirektör för Försäkringskassan ha lyckats med att förhindra brottsbekämpning. När polisen 2014 kontaktade myndigheten för att begära ut mejltrafik efter flera korruptionsskandaler hade Eliasson raderat miljontals internmejl vilket gör att brott och missförhållanden inte längre kan avslöjas.

Läs också:

För höga chefer i dag är det inte passande kompetens utan rätt nätverk som ger jobb, hög lön och status. Medlemskap i en elitär klan är tillräcklig merit för makt, alltså en regeringskansliernas motsvarighet till förorternas skuggstrukturer.

Att vara urförbannad över orättvisor är antagligen just en mänsklig urimpuls, som föddes under Afrikas sol, för att hålla ihop människogruppen vid fördelning av knappa resurser. Och hundratusentals år senare kan våra känslor inför hierarkier fortfarande binda samman eller splittra oss.

Så hur ska vårt samhälle hålla ihop när gängbildningar och klangrupperingar från både samhällets ledande som marginaliserade skikt öppet utmanar demokratins ideal? Sammanhållningen vittrar från både topp och botten när rikspolischefen liksom de kriminella hans poliser jagar lever i ett så kallat parallellsamhälle.

Ann Charlott Altstadt

Frilansskribent och författare

Ann Charlott har bland annat skrivit Liten ordbok för underklassen och Strejken på Toys’R’Us: en sommar som skakade Sverige.