Nyhetsarkiv

Foodorabudet var bemanningsanställd

Ett cykelbud från Foodora på väg för att lämna en matleverans. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ett cykelbud från Foodora på väg för att lämna en matleverans. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Matbudet var inte anställd av plattformsföretaget Foodora och kan därför inte anses ha blivit avskedad, resonerar Arbetsdomstolen i sin dom. Transport förlorade målet men ombudsman Mats Andersson är ändå försiktigt positiv.

Publicerad

Matbudet fick inga fler uppdrag av plattformsföretaget Foodora. Hans fackförbund Transport hävdade att Foodora regelvidrigt hade avskedat matbudet. Transport ville ytterst få arbetstagarbegreppet prövat gentemot plattformsföretagen.

I onsdags kom domen i tvisten. Arbetsdomstolen anser inte att en helhetsbedömning kan göras för att ta ställning till arbetstagarbegreppet. AD konstaterar att matbudet hade ett anställningsavtal med bolaget Pay Salary, på papperet ett löneadministrationsföretag. Avtalet gällde från och med juni 2019. Det var ett ramavtal om intermittent anställning, en anställning vid behov. Matbudet förväntades, när han var i tjänst, ta instruktion från Pay Salary direkt eller genom Pay Salarys partner Foodora. Däremot hade matbudet inte längre något anställningsavtal med Foodora.

Det står också klart att Foodora sedan februari 2019 hade ett serviceavtal med Pay Salary. Enligt detta avtal skulle Pay Salary anställa personer och, som AD översätter avtalet ”tillhandahålla dessa till Foodora” (i avtalet står det ”act as an employment agency” samt ”assign temporary workers to the client”). AD konstaterar att serviceavtalet gör att Pay Salary är att likställa vid ett bemanningsföretag. Och det är detta som förhindrar AD från att göra en helhetsbedömning för att ta ställning till om matbudet borde betraktas som arbetstagare anställd av Foodora. ”Eftersom de typiska arbetsgivarfunktionerna är delade mellan bemanningsföretaget, som mot arbetstagaren har den väsentligaste skyldigheten att betala lön och annan ersättning, och kundföretaget, som enligt avtal med bemanningsföretaget har rätt att av arbetstagaren få arbete i sin verksamhet utfört och utöva kontroll och ledning över arbetstagaren” skriver AD.

Eftersom inget anställningsförhållande fanns mellan matbudet och Foodora, kan han inte ha blivit avskedad av plattformsföretaget. Mats Andersson, central ombudsman på Transports förhandlingsenhet, är inte nöjd med domen, men trots förlust försiktigt positiv.

– I en första analys kan man tycka att även om vi fick fel har det fastställts en del spelregler. Pay Salary är ett bemanningsföretag som lyder under uthyrningslagen. Plattformsföretag är kunder hos bemanningsföretag. Men vi har inte hunnit analysera domen färdigt ännu.

Är serviceavtalet specifikt för de här två företagen eller något som förekommer generellt?

– Det är likadant uppbyggt som avtal jag sett mellan andra företag. Jag har förstås inte sett alla avtal, men det är ett liknande upplägg.

Betyder det att matbud har en arbetsgivare?

– Så långt kan man inte spåna i det här ännu. Självklart kan de skriva om sina serviceavtal. Men då skulle det bli väldigt tydligt att både plattformsföretagen och bemanningsföretagen försöker undvika att bära arbetsgivaransvar.

Transport vill få fastställt att plattformsföretag är arbetsgivare. Är ni tillbaka på ruta ett igen?

– Nja, vi är tillbaka där vi var, men vi har fått fler förhållningsregler fastställda.

Hur går det för Transport med att värva nya medlemmar bland matbuden?

– Att organisera folk som har osäkra anställningsförhållanden är svårt för alla fackföreningar. Även om någon går med i facket så kan den personen inte ställa krav för då kommer det inga fler uppdrag. Och i många fall är deras anställning orsaken till att de får vara i Sverige över huvud taget, säger Mats Andersson.