Nyheter

Förra rektorn JO-anmäler både KI och utredaren

Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund, presenterade den 28 maj 2014 professor Harriet Wallberg som av regeringen hade utsetts till universitetskansler och chef för Universitetskanslerämbetet. Harriet Wallberg är professor i fysiologi och var mellan åren 2004 till 2013 rektor för Karolinska institutet, KI. Hon har tidigare varit huvudsekreterare för ämnesområdet för medicin vid Vetenskapsrådet och var från 2002, fram till i september 2016, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Foto: Bertil Ericson / TT-Bild
Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund, presenterade den 28 maj 2014 professor Harriet Wallberg som av regeringen hade utsetts till universitetskansler och chef för Universitetskanslerämbetet. Harriet Wallberg är professor i fysiologi och var mellan åren 2004 till 2013 rektor för Karolinska institutet, KI. Hon har tidigare varit huvudsekreterare för ämnesområdet för medicin vid Vetenskapsrådet och var från 2002, fram till i september 2016, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Foto: Bertil Ericson / TT-Bild
Utredningen om Paolo Macchiarinis anställning vid Karolinska institutet har letts av Sten Heckscher, tidigare rikspolischef och näringsminister. Foto: TT-Bild
Utredningen om Paolo Macchiarinis anställning vid Karolinska institutet har letts av Sten Heckscher, tidigare rikspolischef och näringsminister. Foto: TT-Bild
När kirurgen Paolo Macchiarini anställdes som överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, KS, skedde det utan anställningsintervju, visar utredningar. Foto: Alloverpress
När kirurgen Paolo Macchiarini anställdes som överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, KS, skedde det utan anställningsintervju, visar utredningar. Foto: Alloverpress

Förra rektorn Harriet Wallberg JO-anmäler nu Karolinska institutet, KI, och utredaren Sten Heckscher, rapporterar Sveriges Radio.

Publicerad

I den rapport som Sten Heckscher lade fram den 5 september 2016 om skandalkirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet vid KI pekades Harriet Wahlberg ut. Hon var enligt utredningen en av dem som varit delaktig i rekrytering och bristande granskning. Paolo Macchiarini anklagades för forskningsfusk.

Harriet Wahlberg tvingades som Lag & Avtal tidigare berättat lämna sitt uppdrag som universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet.

– Efter att jag läst Sten Heckschers rapport och fann att det fanns väldigt många allvarliga sakfel kontaktade jag advokatfirman som nu har granskat rapporten och slutsatserna i den. Advokatfirman fann att det fanns skäl att JO-anmäla KI:s hantering av granskningen. Och det är det vi nu har gjort, säger hon till Sveriges Radio, Ekot.

– I rapporten så finns en hel rad av fel. Det är bristande saklighet och opartiskhet i samband med den här granskningen. Och sen att det finns brister i diarieföringen, det vill säga att man inte har diariefört det bakgrundsmaterial som finns, säger Harriet Wallberg.

Enligt anmälan till Justitieombudsmannen har rapporten skadat hennes renommé allvarligt:

– Den har innburit att jag har fått stiga av ganska många av de uppdrag jag har haft. Plus att jag fick avsluta min tjänst som universitetskansler. Så det har inneburit ganska stora förändringar i mitt liv, säger Harriet Wallberg, till Ekot.