Arbetsdomstolen

Forskare avskedad för allvarlig oredlighet

Saco-S genom Universitetslärarförbundet stämmer Lunds universitet till Arbetsdomstolen. Universitetet har inga bevis för sina anklagelser om allvarlig oredlighet i forskning och därför ska avskedandet av universitetsläraren förklaras ogiltigt.

Publicerad

Lunds universitet har inte styrkt att den avskedade vare sig av uppsåt eller av grov aktsamhet gjort sig skyldig till allvarlig oredlighet i forskning, skriver Universitetslärarförbundet Sulf i stämningsansökan. Universitetet har inte heller skickat hennes ärende till Centrala etikprövningsnämnden för oberoende granskning, trots att hon har begärt det.

Läraren avskedades den 7 februari 2019. Förbundet kräver, förutom att avskedandet ska förklaras ogiltigt, 150 000 kronor i allmänt skadestånd till läraren och 40 300 kronor i månaden i ekonomiskt skadestånd från avskedandedagen. I andra hand, om domstolen skulle finna att det inte var skäl att avskeda henne men väl för uppsägning, kräver förbundet att hon ska få 40 300 kronor i månaden under uppsägningstiden fram till den 7 juni och 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

Ombud för universitetsläraren är Sulf:s förbundsjurist Susanna Kjällström.