Nyheter

Guldklockan: Karin Rhenman på Sveriges läkarförbund

Karin Rhenman

Karin Rhenman, chefsförhandlare på Sveriges läkarförbund.

Publicerad

Hur hamnade du på Läkarförbundet för 41 år sedan?

– Jag svarade på en jobbannons. Jag var nyutexaminerad från Handelshögskolan och intresserad av samhällskunskap och människor.

– Vi har en krävande medlemskår, men väldigt bra människor att jobba för. De är Florence Nightingale-personer. De har ett av samhällets viktigaste jobb.

Vilken fråga har du brunnit för?

– Läkarnas lönebildning. Jag har aldrig gillat sifferlösa avtal. Det finns ett stort behov av löneökningar hos andra grupper inom hälso- och sjukvården, men det får inte ske på läkarnas bekostnad. Om läkar­lönerna börjar sacka efter, kan vi stå inför samma elände som vi ser på lärarområdet med brist på lärare och staten som skjuter till pengar. Där tycker jag att parterna har misslyckats.

Hurdan är du som förhandlare?

– Jag är envis, uthållig och kreativ. Jag försöker sätta mig in i den andra partens situ­ation och alltid komma ihåg vem jag representerar. Jag går också på intuition. Den har hjälpt mig många gånger att förutse situationer och att kunna ta tillfället i akt. Jag blir inte tagen på sängen så lätt.