Avtalsrörelsen

Hamnarbetarna beredda ta strid för sina arbetstider

Arbetsgivarna talar om att de vill ha moderna arbetstidsregler. Sveriges Hamnar har erbjudit Transport avtalsrörelsens högsta löneökningar, 4,7 procent. Men det hjälpte inte. I går varslade Transport om strid och fick genast stöd av Hamnarbetarförbundet.

Publicerad

- Det finns inget pris på vårt inflytande över arbetstiden, sa Lars Lindgren, Transporarbetareförbundets ordförande, efter att förhandlingarna med Sveriges Hamnar om ett nytt hamn- och stuveriavtal strandat.

Att Sveriges Hamnar hade erbjudit avtalsrörelsens högsta löneökningar mot att få till stånd moderna arbetstidsregler, som Transportgruppen formulerade det i ett pressmeddelande, spelade ingen roll.

- För de pengarna ville de att vi skulle ge upp vårt inflytande över arbetstidens förläggning, sa Lars Lindgren.

Nu finns det varselregler för när arbetsgivaren vill ändra arbetstiderna på något sätt, det finns fasta tider för rast och bestämda klockslag för arbetstidens början och slut. Arbetsgivarna vill att arbetstiden fritt ska kunna förläggas mellan 06.00 och 18.00, att tiderna ska kunna ändras med kort varsel, förklarar han.

- Då kan vi inte planera vårt liv. Vi kommer inte att släppa det inflytande vi har.

I förra veckan stod det klart att Transport har Hamnarbetarförbundets stöd. De båda förbunden är överens om att hålla en enig facklig front mot arbetsgivarsidans försök att frånta hamnarbetarna inflytande över arbetstidens förläggning.

I går, på måndagen, varslade Transport om konflikt och strax därpå varslade Hamnarbetarförbundet om sympatiåtgärder. Varslet gäller blockad mot övertidsarbete, mertidsarbete, nyanställning och inhyrning av personal i Sveriges Hamnars samtliga hamnar. Stridsåtgärderna bryter ut torsdagen den 27 september, då också sympatiåtgärderna träder i kraft, om inte Transport och Sveriges Hamnar dessförinnan kommer överens.

- Gällande avtal skapar ett beroende av omfattande övertid som då blockeras, säger Peter Jeppsson i ett pressmeddelande.

Peter Jeppsson är vd för Transportgruppen, där Sveriges Hamnar ingår.

- Vi har ett 40 år gammalt avtal. Vårt förslag till ett modernare avtal skulle innebära högre fasta löner och möjligheter till fler anställda i hamnarna i utbyte mot regler som liknar dem för andra LO-grupper, säger han.

Jan Sjölin och Anders Forsberg utsågs i går eftermiddag till att medla i tvisten.