Avtalsrörelsen

Hamnarbetarnas Israelblockad väntas bli rättssak

Hamnarbetarförbundets blockad mot israeliska fartyg och israeliskt gods närmar sig. <br/> - Det enda som kan få oss att häva vår blockad är att Israel häver sin blockad mot Gaza, säger förbundsordförande Björn A Borg.

Publicerad

Hamnarbetarförbundets blockad börjar efter midnatt tisdagen den 15 juni och ska pågå till midnatt den 24 juni.

- Vi har inte fått några reaktioner från andra svenska fackförbund, det beror nog på att vi står utanför centralorganisationerna. Våra medlemmar som har hört av sig är övervägande positiva, säger Björn A Borg.

Blockaden kommer att i första hand gälla gods, eftersom israeliska fartyg så gott som aldrig anlöper svenska hamnar.

- Det kommer att krävas ett detektivarbete för att hitta de israeliska varorna. Det mesta är konsumtionsvaror som lossas i Göteborgs hamn, säger Björn A Borg.

Hamnarbetarförbundet anser att deras blockad är laglig. En trettio år gammal dom från Arbetsdomstolen stöder den åsikten anser förbundsordföranden. Domen gällde en blockad mot Chileregistrerade fartyg och flygplan. Blockaden kom till på initiativ av Internationella Transportarbetarefederation. Tre svenska fackförbund varslade fyra arbetsgivarorganisationer om en sju dagar lång blockad. Arbetsgivarorganisationerna gjorde en fredspliktsinvändning, men domstolens majoritet ansåg att den inte stred mot lag, kollektivavtal eller enskildas anställningsavtal, dom nr 15/1980.

Styrelsen för arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar bestämmer i morgon tisdag om de ska begära att få en rättslig prövning av Hamnarbetarförbundets blockad.

- Rättsläget är väldigt komplicerat, säger förhandlingschef Per Helgesson.

Han understryker att Sveriges Hamnar inte tar ställning till grunden för den varslade blockaden.