Arbetsdomstolen

Handels anklagar Coop för att motarbeta fackligt arbete

Coop anklagas av Handels för att ha avskedat en medarbetare för hennes fackliga engagemang. Foto: TT-Bild

(Uppdaterad) Företaget Coop Butiker & Stormarknader AB har avskedat en medarbetare för hennes fackliga arbete, enligt Handelsanställdas förbund som stämt Coop i Arbetsdomstolen, AD, och begär 800 000 kronor i skadestånd. Men Coop tillbakavisar alla anklagelser.

Publicerad

Förbundet hävdar att företaget har avskedat en medlem för hennes fackliga engagemang och kräver att avskedandet ogiltigförklaras. Hon har varit anställd i 38 år. Förbundet stämmer också butiken för att ha kränkt kvinnans föreningsrätt. Sammanlagt yrkar förbundet på 800 000 kronor i allmänt skadestånd samt ersättningar för utebliven lön och rättegångskostnader.

Kvinnan har varit anställd i Coop sedan 1988 och sedan 2008 har hon också varit klubbordförande. Enligt förbundet har arbetsgivaren avskedat kvinnan och angivit skäl för detta som är kopplade till hennes fackliga engagemang och hennes sätt att företräda Handels medlemmar.

Förbundet menar vidare att kvinnan i samband med avskedandet hindrades att utföra sitt förtroendeuppdrag för Handels, vilket bland annat innebar att företräda Handels i styrelsen för ett av Coops bolag.

De höga skadeståndsyrkandena beror bland annat på att förbundet anser att Coop brutit mot både Förtroendemannalagen (FML) och mot MBL. Av yrkandet på 800 000 kronor i allmänt skadestånd avser 500 000 skadestånd till kvinnan och 300 000 till förbundet.

Men Copp ser annorlunda på saken. I ett mejl till Lag & Avtal skriver deras presschef att företaget ännu inte delgivits stämningsansökan, men att definitivt inte handlar om att hindra fackligt engagemang.

­– Coop är ett värderingsstyrt företag och det skulle vara fullkomligt främmande för Coop att angripa en medarbetare på grund av dennes fackliga engagemang; alla sådana påståenden avvisas med bestämdhet. Coop har i dag och kommer att fortsätta att ha goda relationer med sina fackliga motparter, denna tvist till trots, skriver presschefen Helena Kilström Esscher.

Helena Kilström Esscher skriver också att Coop under en lång tid har försökt komma överens med deras fackliga motpart Handels i såväl lokala som centrala förhandlingar.

– Tyvärr har dessa förhandlingar inte lett till något resultat, trots att förhandlingsarbetet har bedrivits i god och konstruktiv anda.

Helena Kilström Esscher menar att avskedandet för Coops del enbart handlar om en enskild medarbetares allvarliga avvikelser mot anställningsavtalet och att medarbetaren ska ha uppträtt förkastligt mot arbetsgivaren.