Avtalsrörelsen

Här är medlarna i pilotkonflikten

De pågående avtalsförhandlingarna mellan SAS piloter och flygbolaget har avbrutits. Svensk Pilotförening har varslat om strejk för piloterna från den 26 april. Nu är medlarna utsedda.

Publicerad

Som Lag& Avtal har berättat är piloterna kritiska till att SAS redan innan förhandlingarna startade valde att ensidigt säga upp det samarbetsavtal parterna hade som rörde samarbete, produktion, karriärvägar och anciennitetsprinciper.

Medlingsinstitutet meddelar nu att följande tre personer har utsetts till medlare mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen: Jan Sjölin, tidigare avtalssekreterare för Kommunal, Gunilla Runnquist, före detta förhandlingschef på Lärarförbundet, och Stefan Hult, tidigare departementsråd och planeringschef på Arbetsmarknadsdepartementet.