AVTALSRÖRELSEN 2023

Här är medlarna i VVS-tvisten

Kurt Eriksson, en av medlare i VVS-konflikten. Han är före detta chefsjurist på Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Kurt Eriksson att medla i tvisten mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Installatörsföretagen om ett nytt kollektivavtal för installations- och VVS-branschen.

Jan Sjölin är tidigare avtalsombudsman i fackförbundet Kommunal.Kurt Eriksson är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och en av institutets fyra fasta medlare.

Byggnads har varslat om stridsåtgärder i form av strejk och blockad i tvisten om Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Nås ingen överenskommelse innan dess träder stridsåtgärder i kraft den 24 maj.