kommentar

Helt ny kvartett ska leda LO

LO-kongressen 2024 valde Louise Olsson, Johan Lindholm, Veli-Pekka Säikkälä och Jessica Leiding.

Fyra erkänt erfarna fackliga funktionärer valdes till ny ledning för LO. Förväntningarna på mer synlighet och enande kraft är stora.  

Publicerad Uppdaterad

LO har bytt hela sin ledarkvartett. Alla de gamla valde att ställa sina platser till förfogande. Därmed är ingen luttrad kvar som kan borga för kontinuitet. Det finns förstås andra, LO:s kansli och LO-styrelsen, exempelvis, som kan ordna med kunskapsöverföring.

Men saxade avgångar är oftast idealet eftersom förtroendeuppdragen i LO:s högsta ledning är unika. Ordföranden, de två vice ordförandena och inte minst avtalssekreteraren, ska samordna 14 fackförbund som inbördes har väldigt olika förutsättningar att organisera, bedriva lokalt fackligt arbete och förhandla med arbetsgivarna. Ingen enkel uppgift. Det har visat sig i avtalsrörelserna där inte alla förbund väljer att vara med i LO-samordningen. Det har visat sig i det nya huvudavtalet, Trygghetsöverenskommelsen, som LO signerat men där sju förbund med nästan 350 000 medlemmar fortfarande står utanför. Det visar sig i debatten på kongressens andra dag om arbetstidsförkortning. Vissa förbund har redan kommit en bit på väg med kollektivavtal medan andra står och stampar och hellre vill se att målet, 30-timmarsveckan, uppnås lagstiftningsvägen i stället.

Förra kongressen år 2020 valde tre kvinnor och en man att leda LO. Nu har årets kongress utsett två män och två kvinnor. Uppdragen med mest inflytande, ordförandeposten och rollen som avtalssekreterare, har gått till de två männen.

I den förra uppsättningen ordförande, förste vice, andre vice och avtalssekreterare kom de valda från Handels, Hotell- och Restaurang, Kommunal respektive Byggnads. Nu är de nyvaldas förbundsbakgrund i stället Byggnads, Elektrikerna, Kommunal och IF Metall.

Tomas With från IF Metall har varit sammankallande i valberedningen, han omvaldes för övrigt på kongressens sista dag.

När det kom till personvalen på lördagen framhöll han Johan Lindholms förmåga att ta plats i media, en förmåga som han tror bottnar i en vilja att synas och höras. Själv talar Johan Lindholm ofta om betydelsen av att ”ha stora öron”. Hittills har den 60-årige timmermannen lyssnat på folk ur sin egen bransch. Förankringen har nog varit en av Johan Lindholms styrkor i Byggnads. Nu återstår det att se hur väl han lyckas ta till sig vad undersköterskor, butiksbiträden, pappersarbetare, kallskänkor, parkarbetare med flera har att säga. Förväntningarna är också stora på en ordförande med förenande krafter.

Ny förste vice ordförande blev Louise Olsson, 38 år med en bakgrund i Elektrikerna. Hon beskrevs av Tomas With som ”en facklig allkonstnär”. Han framhöll att Louise Olsson, verksam i ett litet fackförbund, aldrig blivit bortklemad som funktionärer på större förbund riskerar att bli av att det finns resurser. Själv har Louise Olsson tidigare angett att hon brinner lite extra för mångfald, folkbildning och det lokala fackliga arbetet.

Om kandidaten till uppdraget som andre vice ordförande, Jessica Leiding, gav Tomas With det något udda omdömet ”en halvt vaken vulkan”. Med det ville han ha sagt att hon är viljestark, har driv samt ett stort hjärta. Jessica Leiding, 40 år med bakgrund i Kommunal, tackade rörd för förtroendet och betonade att hon har 20 års erfarenhet av fackligt arbete bakom sig. Hon tryckte på behovet av organisering och uppmanade kongressombuden att ta för vana att ställa frågan ”är du medlem i facket?” till alla de träffar.

Det sista personvalet gällde posten som avtalssekreterare och precis som i de andra valen fanns inga motkandidater till valberedningens förslag. IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä valdes, liksom de tre andra, med acklamation.

Valberedningens ordförande sade att ”Pekka” har en förmåga bättre än de flesta att skåda framåt och se de långa dragen. ”Han vet vad vi behöver göra för att skydda våra avtal och villkor på lång sikt.” Veli-Pekka Säikkälä lovade att förvalta förtroendet han hade blivit given, men sade att det inte är någon enmansshow. Han är 56 år och genom LO-kongressens val lämnar han IF Metall efter 28 år.

Avgående Torbjörn Johansson klev upp på podiet och tog bort den IF Metallpin som Veli-Pekka Säikkälä hade på kavajslaget. Han ersatte den med sin egen LO-nål.

”Nu är han LO:s” sade Torbjörn Johansson i mikrofonen, glad och kanske lättad. Allt detta till stående ovationer.

Läs mer: