Nyheter

Hemarbete: Man behöver pauser – kroppsligt och mentalt

Var fjärde tjänsteman som har jobbat hemifrån under pandemin har svårt att dra en gräns mellan jobb och fritid, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO. Foto: Henrik Montgomery/TT
Var fjärde tjänsteman som har jobbat hemifrån under pandemin har svårt att dra en gräns mellan jobb och fritid, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO. Foto: Henrik Montgomery/TT

CORONAVIRUS. Otydlighet, brist på återkoppling och höga ambitioner. Det gör att en av fyra tjänstemän som har arbetat hemifrån under pandemin har svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid.

Publicerad

– Det är vanligt speciellt när det är otydligt när man gjort ett tillräckligt bra jobb, då är det många som blir osäkra och gör lite extra, säger Ulrika Hagström, utredare med ansvar för arbetsmiljöfrågor vid TCO.

Detta i kombination att man kan utföra arbete när som helst under dygnet kan leda till att många får mycket långa arbetsdagar.

Stort ansvar

– Många i dagens arbetsliv känner ett stort ansvar och engagemang i sina arbetsuppgifter. Och de som får mer av förtroendearbetstid och större möjligheter att lägga upp arbetstiden och anpassa den efter det övriga livspusslet gör ofta lite extra, säger Ulrika Hagström.

Hon varnar för att vara för hård mot sig själv och bara räkna den arbetstid då man är 100 procent produktiv.

– När man är på arbetsplatsen då går arbetstiden medan man tar ett samtal med en kollega i korridoren, flyter ut i andra tankar som inte har med arbetet att göra en stund eller får ett privat samtal från barnen.

Ulrika Hagström menar att ingen människa kan vara produktiv åtta timmar om dagen.

– Så kan inte en människa fungera. Hjärnan kognitiva förmåga är inte som en dator. I längden orkar ingen att sitta med blicken fäst på datorn timmar i rad. Man behöver ta pauser, både rent kroppsligt och mentalt säger hon.

För att inte hemarbetande ska pressa sig för hårt spelar chefen stor roll.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att ta reda på hur medarbetare har det, eftersom det alltid kommer att finnas de som inte tar upp det själva. Speciellt de som är nya i arbetslivet eller osäkra på om de producerar tillräckligt bra.

Under pandemin har det kommit flera rapporter, bland annat från Previa, som visar att den psykiska ohälsan ökar.

– Mindre feedback på det man gör och att man saknar ett socialt sammanhang kan bidra till ökad risk för psykisk ohälsa, säger Ulrika Hagström.

TCO:s ordförande Therese Svanström driver just nu flera arbetsmiljöfrågor för att regeringen ska prioritera dem de närmaste åren.

– Ett nytt tänk i arbetsmiljöhänseende behövs när gränserna mellan jobb och fritid riskerar att flyta ihop. Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljöfrågor även när medarbetarna jobbar hemma.

Dessutom anser hon att skyddsombudens roll behöver diskuteras när en allt större del av arbetet sker digitalt och hemifrån.

– Det är en viktig aspekt som arbetsmarknadens parter behöver arbeta med gemensamt.

Petronella Uebel/TT

TCO:s rapport om hemarbete

Novus har på uppdrag av TCO undersökt vad tjänstemän anser om arbetsmiljön under pandemin.

42 procent av dem arbetade hemifrån och 58 procent jobbade på arbetsplatsen. Bland dem som utfört sitt arbete från hemmet uppger 27 procent att arbetsbelastningen har ökat och 23 procent att den minskat.

Bland de som fortsatt utföra sitt arbete på arbetsplatsen uppger 38 procent att de fått en ökad arbetsbelastning och 17 procent att den minskat.

24 procent av de som jobbat hemma svarar att de har haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider, och arbetat mer än de borde.

69 procent har trivts med att arbeta på distans.

27 procent av de som jobbat hemma har fått ont i rygg, nacke och axlar som de inte hade tidigare.

Frågorna är ställda till yrkesverksamma tjänstemän i åldern 18—65 år som arbetar på samma arbetsplats som innan pandemin. Totalt har 2 046 intervjuer genomförts.

Källa: TCO

TT