Avtalsrörelsen

HRF:s krav får Visita att gå i taket

Pontus Sjöstrand, Visita: ”Vi kommer oförtrutet driva den här frågan.”
Pontus Sjöstrand, Visita: ”Vi kommer oförtrutet driva den här frågan.”
Malin Ackholm.
Malin Ackholm.

Hotell- och restaurangfacket, HRF, kräver löneökningar på 745 kronor för en heltid. Det får arbetsgivarna att rygga tillbaka:<br/> - Det motsvarar 3,3 procent, den högsta procentsatsen hittills, säger Pontus Sjöstrand, Visitas förhandlingschef.

Publicerad

Pontus Sjöstrand menar att hotell- och restaurangbranschen är särskilt drabbad på grund av att arbetsgivaravgiften inte är lägre för unga längre, som den var tidigare. Enligt honom är en genomsnittlig heltidslön i branschen är 22 442 kronor.

Hotell- och restaurangfacket lämnade i förra veckan över sina avtalskrav till arbetsgivarna i Visita. Och låglöneförfundet höjer temperaturen genom att kräva samma lika mycket som höglöneförbunden vill ha, fast i kronor.
HRF kräver löneökningar på 745 kronor för en heltid, både för minimilöner och utgående löner. Alla andra ersättningar i avtalet ska höjas med avtalets värde, kräver förbundet.
- Våra yrkande ligger i linje med övrig yrkande på arbetsmarknaden och följer våra gemensamma långsiktiga mål till år 2028 som alla LO-förbund står bakom.  
Visitas uppfattning om vårt i allra högsta grad rimliga yrkande får stå för dom, säger Malin Ackholt, avtalssekreterare för HRF.
I dag ligger minimilönen för 18-åringar på 15 336 kr i månaden, för 19-åringar på 19 754 kr i månaden och för 20 åringar på 20 220 kr i månaden.
- Tilläggas ska att genomsnittlig sysselsättningsgrad är 54 procent, säger Malin Ackholt.   
HRF kräver även:
-Tydligare skrivelser i avtalet kring avtalspensionen.
- att möjligheten till ”frivillig övertid” som finns i Turistsupplementet och Årsarbetstidsavtalet tas bort, eftersom den möjligheten har missbrukats, hävdar HRF.
- att anställda i genomsnitt ska få två lediga dagar i veckan, om möjligt två sammanhängande 24-timmarsperioder.
- att arbetsgivarens möjlighet att ändra scheman med kort varsel begränsas.
- att julhelg ska definieras som julafton, juldag och annandag jul.
- att det ska gå att göra undantag från huvudregel om kost på arbetsplatsen, om anställd inte vill omfattas på grund av medicinska eller andra skäl.
- att behovet av skyddsskor ska utredas av företagets skyddsorganisation, eller om det saknas, av lokala parter.