Åsikter

Ibland är det enkla svårt

Georg Frick är personalvetare, arbetsrättsexpert och författare. Foto: Nina Hedlund

KRÖNIKA. Om det i någon speciell bransch ändå finns behov av speciallösningar så borde det regleras i kollektivavtal och inte i lag, skriver Lag & Avtals krönikör angående nya Las.

Publicerad

En företagare frågade mig om varför det finns flera olika tidsbegränsade anställningsformer i Las, borde det inte räcka med ett alternativ, antingen är man tillsvidareanställd eller visstidsanställd, varför krångla till det? 

Jag kan till stora delar hålla med om denna frågeställning, varför krångla till det? 

I skrivande stund finns förslag till ändringar i Las (En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17), det som vi ofta något förenklat kallar för ”nya Las”. 

Jag kan notera att den allmänna debatten om Las ofta kantas av grova generaliseringar och ibland rena felaktigheter, som exempelvis att Las innebär att man som arbetsgivare inte kan säga upp arbetstagare på grund personliga skäl eller att det alltid är sist in först ut som gäller vid arbetsbrist. 

Jag utgår dock ifrån att läsarna av denna tidning är väl upplysta om både det nuvarande regelverket i Las samt de förslag till förändringar som finns. Men de som hanterar Las i praktiken, det vill säga arbetsgivare som anställer eller säger upp arbetstagare kanske inte i lika stor utsträckning är insatta i regelverket. Därav uppstår sannolikt felaktiga uppfattningar och tillämpningar av LAS. 

De föreslagna förändringarna gör det inte enklare, tvärtom. De är onödigt krångliga och skapar dessvärre underlag för framtida oklarheter, och inte minst gränsdragningsproblem. 

Exempelvis föreslås förändringar avseende visstidsanställningar där allmän visstidsanställning ersätts med särskild visstidsanställning (varför överhuvudtaget byta namn?). Kvalifikationstiden för att övergå till tillsvidareanställning ändras. Nuvarande regler innebär att om en arbetstagare varit anställd i anställningsformen allmän visstidsanställning mer än två år sammanlagt under en fem års-period så övergår denna visstidsanställning i en tillsvidareanställning. I den nya anställningsformen särskild visstidsanställning är kvalifikationstiden för denna övergång sammanlagt mer än tolv månader under en fem års-period.  

Samtidigt behålls de nuvarande reglerna avseende vikariat, det vill säga sammanlagt mer än två års sammanlagd anställning under en femårsperiod. 

Även reglerna om företrädesrätt till återanställning föreslås vara olika för särskild visstidsanställning och vikariat. 

Sålunda kräver nya Las god pedagogik! 

För god efterlevnad av lagstiftning krävs att de som tillämpar reglerna verkligen förstår vad det innebär. Den fråga som företagaren ställde till mig är högst relevant. 

Det borde vara rimligare för alla, såväl arbetsgivare som arbetstagare att vi stället hade haft en form av visstidsanställning. Om skälet är vikariat eller annat behov är tämligen ointressant. Och sålunda vore det rimligt med samma regler avseende omvandling till tillsvidareanställning och företrädesrätt. 

Om det i någon speciell bransch ändå finns behov av speciallösningar så borde det regleras i kollektivavtal och inte i Las. 

Men ibland tycks det enkla vara svårt. 

Georg Frick

Är personalvetare, arbetsrättsexpert och författare.

Arbetar också som konsult och har skrivit ett flertal böcker inom lön, arbetsrätt och arbetsmiljö.