nyheter

IKEM och Unionen tecknar avtal om etableringsjobb

Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM.

IKEM och Unionen har tecknat avtal om etableringsanställningar. Avtalet gäller tjänstemän och gäller från 1 januari 2024.

Publicerad Uppdaterad

Tanken med etableringsjobben är underlätta för långtidsarbetslösa och nyanlända att få anställning.

– Etableringsjobb sänker risken och kostnaden för företag att anställa långtidsarbetslösa och andra som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. På sikt ska anställningsformen resultera i att fler får tillsvidareanställning. Jag är glad att vi nu träffat avtal med Unionen, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef, IKEM.

Tidigare har Unionen träffat avtal med Teknikföretagen och Tech Sverige.

Företag som anställer personer inom regelverket för etableringsanställning slipper betala full lön då arbetstagaren får en del av sin inkomst från staten.

Etableringsanställningen är tidsbegränsad och varar som längst två år. En arbetstagare med etableringsanställning ska ges möjlighet att delta i SFI samt i andra kortare utbildningar. Etableringsjobben har förhandlats fram av Svenskt Näringsliv, LO och Unionen.

IKEM och Unionen har tecknat avtal om etableringsanställningar. Avtalet gäller tjänstemän och gäller från 1 januari 2024.

Läs mer: