Avtalsrörelsen

Industriarbetsgivarna: "Ta ansvar för märket"

På måndag presenterar Facken inom industrin vad de tänker kräva i den stundande avtalsrörelsen. Industriarbetsgivarna gör vad de kan fram till dess för att facken ska kräva så låga avtal som möjligt, i dag i en debattartikel i Dagens Industri.

Publicerad

Först och främst vill Industriarbetsgivarna ha längre avtal. Det senaste avtalet på 14 månader var alldeles för kort. I Dagens Industri skriver företrädare för industrin:

- I en osäker omvärld måste vi som parter bidra till att skapa förutsättningar för längre planeringshorisonter.

Debattartikeln är undertecknad av bland andra Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten och styrelseordförande Olof Faxander. De menar att deras utvärdering av den senaste avtalsrörelsen visar att större hänsyn behöver tas till basindustrins villkor. Det är också därför de skapat den nya arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna.

Inte oväntat vill de också ha lägre avtal. Det senaste avtalet med löneökningar på 3,0 procent på 14 månader blev alldeles för högt, anser Per Hidesten med flera. (I förra avtalsrörelsen var Per Hidesten Skogsindustriernas förhandlingschef.)

Industriarbetsgivarna påpekar också att det märke industrin sätter, lönenormen, inte får bli ett golv. I stället måste alla arbetsmarknadens parter ta ansvar för märket och inte kräva mer, som vissa löntagargrupper gjorde i förra avtalsrörelsen.

- Varje tiondels procent som ligger högre än Industriavtalet är ett hot mot de senaste 15 årens reallöneökningar, skriver de.