KRÖNIKA

”Jag har fortfarande lust att lära nytt”

Sara Kullgren skriver krönikor för Lag & Avtal. Hon är förhandlingschef och chefsjurist på Ledarna.
Sara Kullgren skriver krönikor för Lag & Avtal. Hon är förhandlingschef och chefsjurist på Ledarna.

Ekonomi, kommunikation och pedagogik är utbildningar som många chefer sökt sig till för att bli mer kompetenta i yrkesrollen, skriver Sara Kullgren och lovordar den nya trygghetsöverenskommelsen.

Publicerad Uppdaterad

Våren närmar sig och därmed också tidpunkten för ansökan till universitet och högskola till hösten. Sönerna funderar; vad vill jag plugga i höst?

Jag blir lite avundsjuk.

Trots att jag har ett relativt långt yrkesliv bakom mig är jag fortfarande nyfiken och med lust att lära nytt. Liksom många andra chefer tycker jag att det är svårt att ta mig tid till kompetensutveckling under arbetstid. Och då menar jag inte den som är nödvändig för att jag ska göra ett bra jobb, utan den som får min hjärna att utvecklas, som leder till nya insikter och får mig att se nya sammanhang.

Jag är stolt över att ha bidragit till att stora delar av arbetsmarknaden från den 1 oktober 2022 omfattas av Trygghetsöverenskommelsen och därmed gett anställda ekonomisk möjlighet att studera. Med omställningsstudiestöd från CSN och TRR:s kompletterande studiestöd, kan jag få upp till 80 procent av min lön när jag pluggar. Det finns förstås några krav för att man ska få ta del av stödet, bland annat ska man ha arbetat mer än 8 av de senaste 14 åren i viss omfattning och minst 12 av de senaste 24 månaderna. De som är över 62 kan inte heller söka. Ett nålsöga som är tillräckligt stort för att jag ska ta mig igenom det.

Jag kan tänka mig att förstärka min kompetens med mer ekonomi, kanske kommunikation och pedagogik för att göra mig ännu mer anställningsbar men också mer kompetent som chef. Det är också den typen av studier som många andra chefer har ansökt till.

Ur ett arbetsgivarperspektiv kan det naturligtvis i det korta perspektivet upplevas som besvärligt om uppskattade medarbetare vill vara lediga för studier, särskilt om de inte direkt har relevans i befintlig anställning. Men jag tänker att vi då behöver lyfta blicken och se till samhället i stort.

Många arbetsgivare brottas med kompetensbrist och svårigheter att rekrytera nödvändig kompetens. Genom att underlätta för anställda att studera ökar vi möjligheten att rekrytera rätt kompetens i framtiden. Och en anställds nyvunna kompetens kan också skapa nya möjligheter hos arbetsgivaren.

Sönerna har ganska klart för sig vad de vill plugga i höst. Jag har svårt att bestämma mig. Men jag fortsätter fundera och ta reda på vilka utbildningar som finns. För jag har fortfarande lust att lära nytt.