Nyheter

Jusek: Kvinnliga jurister mest drabbade av stress

Var tredje jurist upplever negativ stress och två av tio har sömnproblem på grund av jobbet. Det framgår av en kartläggning av juristernas arbetsmiljö som fackförbundet Jusek har gjort.

Publicerad

Kartläggningen som 657 av Juseks juristmedlemmar har deltagit i visar att juristerna är den mest stressade gruppen i förbundet. Genomgående för kartläggningen är att kvinnor är mer drabbade än män av stress. Betydligt fler jurister än andra grupper inom Jusek jobbar mer än 45 respektive 50 timmar i veckan. När det gäller sömnproblem och negativ stress är det påtagligt fler kvinnor och män som känner sig drabbade.

”Att kvinnor upplever en genomsnittligt högre grad av negativ stress är oroväckande då denna fråga starkt samvarierar med i vilken utsträckning jurister är nöjda med sitt arbete, totalt sett”, skriver Jusek och menar att detta motverkar jämställdheten.

Positivt är att juristerna överlag är nöjda med sina arbetsuppgifter och i förhållande till Juseks övriga utbildningsgrupper märks detta framför allt när det gäller möjligheten att lära sig nya saker, att ta tillvara medarbetarnas kompetens och inflytandet över arbetsuppgifterna.

Jusek föreslår följande lösningar för att förbättra juristernas arbetsmiljö:

1. Möjlighet att lära sig nya saker i arbetet.

2. Arbetet ska vara förenligt med ett aktivt liv i övrigt.

3. Rimlig stressnivå.

4. Effektiv verksamhet.

5. Löpande stöd från närmaste chef.

6. Skälig lön som avspeglar arbetsinsatsen.

7. Inflytande över när arbetet ska utföras.