avtalsrörelsen 2023

Kajavtalets parter begär frivillig medling

Fartyg lossar kylcontainers i Helsingborgs hamn, ett av medlemsföretagen i Sveriges Hamnar.

Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar har enats om att begära frivillig medling från Medlingsinstitutet om Kajavtalet. Ingendera parten har varslat om stridsåtgärder.

Publicerad Uppdaterad

Det var i måndags som Medlingsinstitutet fick en skrivelse från Hamnarbetarförbundet med en begäran om frivillig medling. Mejlledes bekräftade Johan Grauers, förhandlingschef på Sveriges Hamnar, att parterna var överens om åtgärden.

Prenumerera på Lag & Avtal Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 7 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →