Nyheter

Kan min arbetsgivare tvinga mig att jobba hemma?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild
Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTERNA. Jag jobbar på ett mindre IT-bolag. Vi var beredda på att återvända till kontoret under hösten men arbetsgivaren har sagt upp lokalerna och kräver att alla jobbar hemifrån eller hos kund. Kan företaget göra så?

Utgångspunkten i ett anställningsförhållande är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Vad gäller platsen för arbetets utförande är dock arbetsgivarens möjlighet att beordra de anställda att arbeta hemifrån vara inskränkt, till exempel på grund av vad parterna har kommit överens om i det enskilda anställningsavtalet.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Under pandemin har dock särskilda förutsättningar gällt. För att minska risken för smittspridning beslutade många arbetsgivare från och med våren 2020 att anställda skulle arbeta hemifrån. Eftersom dessa beslut hade stöd i Folkhälsomyndighetens (FHM:s) rekommendationer om hemarbete var de korrekta också ur arbetsrättslig synpunkt.

På grund av den minskade smittspridningen i samhället har från och med den 29 september FHM:s rekommendation om hemarbete upphört att gälla. Detta innebär att arbetsgivaren numera, precis som innan pandemin, kan beordra hemarbete om det finns stöd för det i det enskilda anställningsavtalet, kollektivavtalet eller i en tydlig branschpraxis. Dessutom kan hemarbete givetvis ske om det finns en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Vad gäller rätten för arbetsgivaren att beordra arbete hos kund torde det typiskt sett vara mindre komplicerat att beordra sådant arbete i branscher där sådant arbete förutsätts eller är vanligt.

För att undvika oklarhet är det lämpligt att i samband med att anställningsavtal träffas komma överens om var arbetet ska utföras. Om arbetsgivaren har som krav för anställning att arbetsgivaren löpande ska få bestämma var arbetet ska utföras, till exempel i den anställdes hem eller hos kund, och den anställde inte vill det, får han eller hon försöka få arbetsgivaren att ändra sig och, om det inte går, säga nej till att bli anställd.

Om det inte finns stöd i till exempel det enskilda anställningsavtalet för arbetsgivaren att beordra hemarbete och de anställda inte frivilligt vill gå med på det kan arbetsgivaren ytterst, om inte kollektivavtalet hindrar det, efter medbestämmandeförhandlingar, besluta att organisera om verksamheten så att de anställda i fortsättningen ska arbeta hemifrån, helt eller delvis. De anställda som tackar nej till att bli omplacerade till sådana nyinrättade tjänster kan då sägas upp på grund av arbetsbrist.

Om de anställda, helt eller delvis, arbetar hemifrån har arbetsgivaren ändå kvar sitt arbetsgivaransvar, till exempel ansvaret för arbetsmiljön och arbetstiderna. Också de kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringar som arbetsgivaren kan ha gäller i princip på samma sätt som vid arbete på en traditionell arbetsplats, även om det i vissa fall kan vara svårt att avgöra om en skada som inträffat i hemmet har skett i samband med att arbete utförs eller inte.

Svaret på frågan är alltså att er arbetsgivare kan beordra hemarbete och arbete hos kund om det finns stöd för det i avtal eller branschpraxis. Om det inte gör det måste arbetsgivaren, efter medbestämmandeförhandlingar, besluta att organisera om verksamheten och erbjuda er omplacering till tjänster som innefattar hemarbete och arbete hos kund. Det blir i så fall upp till var en att tacka ja till det eller bli uppsagd på grund av arbetsbrist.