Nyheter

Kända visselblåsare − minns du dem?

Edward Snowden. Foto: Laurence Topham/Guardian/eyevine
Anders Kompass. Foto: Roger Tillberg/TT
Paul van Buitenen. Foto: THIERRY CHARLIER/AP
Jeffrey Stephen Wigand. Foto: Peter Lydén/TT
Ingvar Bratt. Foto: Ingvar Karmhed/TT
Karl-Henrik Grinnemo. Foto: Transparency International
Chelsea Manning. Foto: Cliff Owen/AP
Sara Wägnerth. Foto: Maja Suslin/TT
Daniel Ellsberg. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Karin Törnqvist. Foto: Karin Nilsson

Visselblåsare har skrivit om historien. Här är några av de mest kända: Edward Snowden, Anders Kompass och Sara Wägnerth med flera.

Publicerad

Läckan med Pentagon Papers ändrade synen på den amerikanska presidenten Lyndon B Johnson och Vietnamkriget. I Sverige skulle utrikesminister Sten Andersson (S) tvätta vapenbyken offentligt. Men Ingvar Bratts avslöjande om Bofors blev till en stor belastning för regeringen.

Visselblåsare är beroende av ett juridiskt skyddsnät. Men hur det nya skyddet kommer att fungera är juristerna oeniga om.

Edward Snowden ­arbetade som konsult åt USA:s signalunderrättelsetjänst och läckte 2013 hemliga dokument till journalister. Dokumenten ­visade att det fanns stor­skaliga övervakningsprojekt som kartlade människors privat­liv genom telefonavlyssning, hackning av människors datorer och mejlintrång.

Paul van Buitenen var tidigare EU-tjänsteman och revisor från Nederländerna. Under ett bedrägerimål inom EU-kommissionen offentliggjorde han flera missförhållanden. Han försökte först att år 1998 intressera EU-kommissionen för dessa missförhållanden, men möttes av ointresse varpå han gick till Europa­parlamentet med sina uppgifter. ­Av­slöjandena ledde till att Santer-kommissionen fick avgå våren 1999.

Anders Kompass flaggade 2014 om en rapport om hur franska soldater ­begått sexu­ella övergrepp på barn i Centralafrikanska repub­liken. Efter att han lämnat rapporten till franska myndig­heter stängdes han av från sitt jobb på FN. Det hela rullades upp som en av de största skan­dalerna i FN:s historia.

Jeffrey Stephen Wigand är en amerikansk biokemist och var anställd vid tobaksbolaget Brown & Williamson. Han av­slöjade hur tobaks­industrin tillför ämnen i tobak för att öka effek­ten av niko­tinet. Nu föreläser han runt om i världen om olika tobaks­frågor och arbetar för att hjälpa unga människor att inte använda tobak.

Ingvar Bratt, svensk civil­ingenjör och tidigare ­anställd vid Bofors i Karl­skoga, var källan då det 1985 offent­lig­gjordes att ­vissa vapen­leveranser inte nått den avsedda slut­destinationen.

Forskarna och läkarna Karl-Henrik Grinnemo (bilden), Oscar Simonson, Matthias Cor­bascio och en fjärde ­läkare larmade 2014 och ­an­mälde kirurgen ­Paolo Macchiarini för att ha fuskat med forskning om transplantationer med konstgjorda luftstrupar.

Chelsea Manning, en ­tidigare amerikansk under­rättelse­analytiker som dömdes till 35 år fängelse för att ha läckt information om USA:s krigföring i Afghanistan till Wikileaks. 2017 be­nådades hon av USA:s dåvarande president ­Barack Obama.

Sarah Wägnert, under­sköterska som anmälde brister på äldreboendet där hon jobbade och har gett namn åt Lex ­Sarah som infördes i socialtjänstlagen den 1 ­januari 1999. Lagen innebär att personal som jobbar inom service och omvårdnad av äldre och funktionsnedsatta är skyldiga att ­anmäla missförhållanden.

Daniel Ellsberg, amerikansk före detta krigs­analytiker, läckte 1971 en samling hemliga dokument, som kom att kallas Pentagon ­Papers, till allmänheten och bidrog till att vända opinionen i USA mot Vietnamkriget. För denna insats be­lönades han med 2006 års Right Livelihood Award.

Karin Törnqvist, civil­ingenjör i Göteborg, slog 2010 larm till Göte­borg Energi när skattemiljoner försvann i konsultkostnader i ett projekt som handlade om fjärravläsning av ­el­mätare. Men ingen lyssnade. Då vände hon sig till SVT:s Uppdrag granskning.

Källor: SVT, SR, Centrum för rättvisa, Ny Teknik och Wikipedia