nyheter

"Klarna har visat att de tror på kollektivavtal"

Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef.

Resan mot kollektivavtal har varit svår för både Klarna och facken säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Men nu ser hon positivt på framtiden och möjligheten att bilda lokal förening.

Publicerad Uppdaterad

– Vi är väldigt glada naturligtvis. Klarna är ett stort svenskt techbolag och vi hoppas att de kan visa vägen för andra också så att vi kan välkomna in fler bolag i den svenska modellen, säger Camilla Frankelius.

Hon tycker att Klarnas ledning visat prov på mod.

– Det har inte varit någon lätt resa, vare sig för dem eller för oss. Men nu har Klarna visat att de tror på att kollektivavtal kan bidra till att stärka verksamheten även när man är unik, arbetar på ett visst sätt och finns i många länder.

Unionen och Sveriges Ingenjörer har dragit gemensamt och under perioder har man inte lyckats få Klarna att lyssna, tycker Camilla Frankelius. Men sedan varslet lades torsdagen den 26 oktober har facken fått mer gehör.

– Sedan vi varslade har det rullat på relativt fort. Klarna har visat mer intresse och de har satt sig in i vilka fördelar det skulle kunna medföra för de anställda. Det är vi naturligtvis glada att de har gjort.

Camilla Frankelius vill också framhålla att medlingen som Kurt Eriksson stått för har betytt mycket för slutresultatet.

– Vi har gått genom medlaren Kurt Eriksson som har varit fantastisk. Det är en väldigt viktig uppgift att kunna få gehör från båda parter. Det upplever i alla fall jag att han lyckats få och kunnat lotsa oss tillsammans in i ett avtal. Det har känts jättebra.

Nu går Klarna in i BAOs befintliga avtalsstruktur. Sveriges Ingenjörer och Akavia har ett gemensamt avtal. I nuläget saknas lokal akademikerförening. Kontaktpersonerna man hade etablerat på företaget slutade i samband med nedskärningarna. Men det finns ett gott hopp om att kunna bygga upp en lokal facklig verksamhet på Klarna, säger Camilla Frankelius.

– Konflikten har gjort att medlemmar har fått upp ögonen för facket. Vi har haft många och bra samtal med medlemmar som verkligen känner att de vill engagera sig. De vill både verka för företagets framgång och öka de anställdas medinflytande. Det kändes runt bordet när vi skrev på att det finns ett stort engagemang för att det här ska bli bra.

Klarna förfogar naturligtvis över frågan vilken arbetsgivarorganisation de ska vara medlemmar i. Men Camilla Frankelius har noterat att många anställda ser sig mer som anställda i techbranschen än i en bank.

– Det blir intressant att följa, säger hon.

Arbetsgivarkritiken att metoden med stridsåtgärder skulle vara för svagt förankrad är hon inte särskilt bekymrad över.

– Vi har frågat våra medlemmar. Vi kan inte begära förhandlingar om inte våra medlemmar tycker det är bra. Visst har det varit två läger, men vi är väldigt stärkta av de fysiska medlemsmöten vi haft. Och medlemmarna kommer att bli väldigt glada att det gick vägen.

Dock tycker hon att arbetstagarorganisationerna kan ta med sig att det är en pedagogisk utmaning att förklara vad det innebär att löpa hela linan ut och vidta stridsåtgärder för att åstadkomma kollektivavtal.

– Särskilt när man har att göra med en andel anställda som inte har svensk härkomst och vars uppehållstillstånd hänger på att de är anställda.

Läs mer: