AVTALSRÖRELSEN 2023

Kommunal varslar om trädgårdsstrejk

Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal. Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

LO-facket Kommunal är missnöjt med att arbetsgivarparten Gröna arbetsgivare inte vill höja lägstlönerna lika mycket som det övriga löneavtalet är värt.

Publicerad Uppdaterad

Om parterna inte kommer överens innan den 25 maj läggs arbetet ned på ett stort antal arbetsplatser. Varslet innefattar även en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad, även dessa börjar gälla den 25 maj. Det meddelar Kommunal i pressmeddelande

Kommunal kräver att lägstlönerna i avtalen höjs i enlighet med märket som sattes i samband med industriavtalet tidigare i år. Enligt Kommunal säger arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare nej till det.

Kommunal anser att lägstlöner i enlighet med märket är en principiellt viktig fråga och skriver "att Gröna arbetsgivare skulle få en särställning på svensk arbetsmarknad om de som enda arbetsgivarorganisation skulle få ett undantag från märket".

- En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Konflikten handlar om märket och att Gröna arbetsgivare inte vill höja avtalens lägstlöner enligt det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Det är oacceptabelt. Vi ska inte ha fattiga arbetare i Sverige, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.

– Det här är en principiell strid som rör hela avtalsrörelsen. Om arbetsgivare tillåts välja fritt när märket gäller kommer vi kastas in i kaos. Vi kommer aldrig kunna vika ner oss. Medlemmarna är värda mer, kommenterar Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.

Kommunal har i årets avtalsförhandlingar tre huvudkrav där ett av de är löneökningar till alla med en särskild satsning för de med lägst lön. Förbundet anser att om Gröna arbetsgivare frångår märket så får det stora följdeffekter på hela arbetsmarknaden.

– Vi kan inte ha ett läge där märket är ett tak men inte ett golv. När fackföreningsrörelsen tar ansvar i ett svårt ekonomiskt läge är det upprörande att det finns arbetsgivare som utmanar märket, det är ansvarslöst. Det riskerar att få långsiktiga konsekvenser och påverka förtroendet för märket, och hela den svenska modellen, negativt. Vi förutsätter att Svenskt Näringsliv tydligt markerar mot sina medlemmar som inte respekterar märket, kommenterar Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Berörda yrkesgrupper som Kommunal organiserar är bland annat trädgårdsarbetare, anläggningsarbetare och fordonsförare. Varslet gäller runt om i hela Sverige och kan komma att utökas.