Avtalsrörelsen

Kyrkfack anklagar S för att försämra prästerna villkor

Arbetsgivaren vill införa årsarbetstid för prästerna och slopa de 15 fridagar som de har i kompensation för arbete på helger som infaller på vanliga veckodagar. Foto: TT-Bild
Arbetsgivaren vill införa årsarbetstid för prästerna och slopa de 15 fridagar som de har i kompensation för arbete på helger som infaller på vanliga veckodagar. Foto: TT-Bild
Bror Holm, förbundsordförande i Kyrkans Akademikerförbund. Foto: Jenny Unnegård
Bror Holm, förbundsordförande i Kyrkans Akademikerförbund. Foto: Jenny Unnegård

Kyrkans fackförbund går till kraftigt angrepp mot socialdemokraterna inför kyrkovalet på söndag och anklagar dem för att vilja införa slavliknade villkor för prästerna. – Det är jättetrist att facket gör partipolitik av avtalsrörelsen, säger Jösta Claeson, S-märkt ordförande för arbetsgivarna.

Publicerad

Avtalsförhandlingarna för kyrkan har pågått i åtta månader utan att parterna har kunnat enats om ett nytt avtal. Trots att medling pågår har Kyrkans Akademikerförbund valt att rikta ett hårt angrepp mot sin motpart.

Arbetsgivaren vill införa årsarbetstid för prästerna och slopa de 15 fridagar som de har i kompensation för arbete på helger som infaller på vanliga veckodagar. Det strider mot arbetstidslagen, enligt facket. Arbetsgivarna kräver också slopad ersättning för arbete på övertid, obekväm arbetstid och beredskap, hävdar förbundet.

– Budet är illvilligt mot prästerna och framför allt orättvist, säger Bror Holm, ordförande i Kyrkans Akademikerförbund.

Det anmärkningsvärda är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, styrs av socialdemokrater som borde värna om arbetsrätten och arbetsmiljön, dundrar facket.

– Jag blev chockad när jag mötte Skao centralt. Det är som natt och dag jämfört med hur lokala kyrkopolitiker uppträder. Inställningen till präster är lång ifrån bra, säger Bror Holm, som är kyrkoherde till professionen.

Idag ska prästerna ha två dagar ledigt per vecka i genomsnitt beräknat på fyra veckors tjänstgöring. Eftersom präster arbetar helgdagar infaller de ledigheten på andra dagar. Den begränsade beräkningsperioden gör att präster inte kan arbeta oavbrutet mer än två veckor i sträck. Sedan måste han eller hon få ut sin samlade ledighet.

Med årsarbetstid skulle en präst teoretiskt sett kunna arbeta 20 veckor i sträck, oavbrutet sju dagar i veckan, konstaterar kyrkfacket.

– Jag upplever att vi går 40 år tillbaka i tiden. Med ett sådant sätt att arbeta kommer jag inte att bli 65 år gammal, säger Bror Holm och kallar de förslagna arbetstidsvillkoren för i det närmaste slavliknande.

Förhandlingarna är låsta, trots att två mycket erfarna medlare har kopplats in. Om facket förbereder stridsåtgärder vill Kyrkans Akademikerförbund inte kommentera.

– Vi överväger olika åtgärder och tar ställning om vi inte kommer överens, säger Vibeke Hammarström, kansli- och förhandlingschef.

Jösta Claeson, socialdemokratisk ordförande i styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, är besviken över hur han blir utpekad.

– När facket blandar in partipolitik i det här känns det smutsigt.

Han betonar att det inte finns någon partipolitik i arbetsgivarnas bud, utan hela styrelsen är eniga om förslagen.

– Vi vill inte försämra, utan få ordning på arbetstiden inom hela den kyrkliga verksamheten. Vi vill att präster och diakoner ska ha samma goda villkor som andra har.

– Styrelsens vice ordförande är moderat och har samma åsikt som jag. I styrelsen har vi aldrig röstat om någon fråga.

Jösta Claeson konstaterar att med fackets tolkning av arbetsgivarnas bud skulle kyrkan bryta mot arbetstidslagen.

– Vi skulle aldrig någonsin föreslå något sådant.