Arbetsdomstolen

Kyrkomusiker tvingades leda barnkör

Att leda barnkören innefattar ett stort ansvar som skiljer sig från kyrkomusikers övriga arbetsuppgifter eftersom det då innefattar tillsynsansvar över barn, skriver Svenska Musikerförbundet i stämningsansökan. Foto: TT-Bild
Att leda barnkören innefattar ett stort ansvar som skiljer sig från kyrkomusikers övriga arbetsuppgifter eftersom det då innefattar tillsynsansvar över barn, skriver Svenska Musikerförbundet i stämningsansökan. Foto: TT-Bild

Svenska Musikerförbundet stämmer ett pastorat för brott mot mbl, sedan en kyrkomusiker blev ålagd att arbeta med en barnkör utan föregående förhandlingar.

Publicerad

”Att leda barnkören skiljer sig från kyrkomusikers övriga arbetsuppgifter eftersom det innefattar tillsynsansvar över barn”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Svenska Musikerförbundet hävdar att arbetsgivaren,ett pastorat i Mellansverige, genomfört flera förändringar av en medlems arbetsförhållanden utan föregående förhandlingar. Därmed har arbetsgivaren  gjort sig skyldig till brott mot mbl, medbestämmandelagen, anser förbundet.

Kyrkomusikern i målet hade fram till hösten 2015 aldrig tidigare arbetat med barnkörsverksamhet överhuvudtaget, skriver Musikerförbundet i stämningsansökan.

Men i september det året blev han ålagd av arbetsgivaren att kompa barnkören.

Till en början fick han veta att han förväntades leda barnkören med stöd av en annan arbetstagare. Men  i januari 2019 fick medlemmen veta att han nu skulle leda barnkören utan stöd av den andra arbetstagaren.

Att leda barnkören innefattar ett stort ansvar som skiljer sig från kyrkomusikers övriga arbetsuppgifter eftersom det då innefattar tillsynsansvar över barn, framhåller förbundet.

Sedan medlemmen anställdes och fram till 2017 harkyrkomusikern även, enligt förbundet, tillåtits och uppmuntrats att arbeta hemifrån med arrangering och komposition av musik. I hemmet har kyrkomusikern en studio med tillgång till fler instrument, notprogram i dator och större arbetsytor.

I augusti 2017 fick medlemmen veta att han inte längre fick arbeta hemifrån. I och med detta försämrades medlemmens arbetsmiljö avsevärt, anser förbundet.   

Förbundet yrkar att Enköpings pastorat ska betala 75 000 kronor till förbundet för brott mot mbl.