NYHETER

Lars Dirke blir ny chef för Arbetsdomstolen

Lars Dirke blir ny chef för Arbetsdomstolen.

Regeringen beslutade på onsdagen att Lars Dirke blir ny chef för Arbetsdomstolen från och med den 1 september 2023.

Publicerad Uppdaterad

Arbetsdomstolen

  • Arbetsdomstolen, AD, är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Arbetsdomstolens ordinarie domare kallas för ordförande och är utsedda av regeringen. 
  • Efter regeringens beslut på onsdagen är Karin Renman, Sören Öman och Lars Dirke, samt från den 15 januari 2024 Catharina Nordlander, ordförande i domstolen. 
  • Lars Dirke är även chef för domstolen.

Lars Dirke är sedan november 2022 ordförande i Arbetsdomstolen och blir nu även chef för domstolen. Han efterträder Cathrine Lilja Hansson som går i pension.

Lars Dirke har tidigare varit hovrättslagman i Svea hovrätt, först i Mark- och miljööverdomstolen och mellan 2015-2022 vid en av domstolens allmänna avdelningar. Dessförinnan tjänstgjorde han vid samma domstol som hovrättsråd och vice ordförande. Han har även varit departementsråd och enhetschef i Näringsdepartementet samt rättssakkunnig och kansliråd i Arbetsmarknadsdepartementet.

I och med att Lars Dirke blir ny chef uppstår en vakans bland de fyra anställda ordföranden på domstolen. Därför har regeringen utsett Catharina Nordlander till ny ordförande i Arbetsdomstolen.  

Catharina Nordlander är sedan 2016 rättschef på arbetsmarknadsdepartementet, där hon tidigare även varit departementsråd, enhetschef, kansliråd och rättssakkunnig. 

Catharina Nordlander har dessutom tjänstgjort på näringsdepartementet, Arbetsdomstolen och som expert i statliga utredningar. Sedan 2013 är hon även vice ordförande i svenska ILO-kommittén.